Przejdź do treści

Perspektywy zdrowia Polaków

W Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2022. Podczas wydarzenia zaprezentowano też raport z 4. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022.

„Raport i rekomendacje pokongresowe to bardzo ważna podsumowanie.” – Oświadczył prof. Henryk Skarżyński, otwierając spotkanie wystąpieniem zatytułowanym „Choroby cywilizacyjne: jakie są zagrożenia i z jakimi chorobami zmagają się Polacy – wnioski z Raportu Zdrowie Polaków 2022”. – „Cieszę się, że przedmiotem rozmów są tematy aktualne oraz że to, na co zwraca się uwagę, dotyczy całych grup, populacji, a nawet całej planety, bo zdrowie jest jedno. Trzeba mieć świadomość, że właśnie to jedno zdrowie, to nie tylko to, co się je, pije, jak się uczy, pracuje i odpoczywa, ale również to, co otacza – świat roślinny i zwierzęcy. Jeżeli nie będzie się o tym pamiętać, nie można mówić o dobrostanie Ziemi. Jest to jedno z wyzwań, które znalazło się w rekomendacjach 4. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022.” – Przypomniał prof. Henryk Skarżyński.

Galę wręczenia nagród 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2022 poprzedziła debata ekspercka „Zdrowie Polaków w kontekście chorób cywilizacyjnych”. Wzięli w niej udział prof. Gertruda Uścińska – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Małgorzata Dziedziak – wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Do konkursu „Perspektywy Medycyny” 2022 zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur, projektów i programów. Kapituła konkursu oceniała osiągnięcia kandydatów w zakresie wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia. Brała również pod uwagę sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz działania na rzecz unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Istotna przy ocenie była popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Uroczysta gala i wręczenie nagród oraz wyróżnień w konkursie „Perspektywy Medycyny” 2022, odbyło się po zakończeniu debaty eksperckiej „Zdrowie Polaków w kontekście chorób cywilizacyjnych”. Wyróżnienia są przyznawane w następujących kategoriach: profilaktyka zdrowotna, organizacja – ochrona zdrowia, nowoczesna edukacja medyczna, promocja zdrowia w mediach, innowacje i wdrożenia i telemedycyna, usługi e-zdrowia.

W kategorii Profilaktyka zdrowotna nagrody otrzymali: Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego. Wyróżnienia przyznano miastu st. Warszawa, miasto Katowice, samorząd województwa małopolskiego.

W kategorii Nowoczesna edukacja medyczna nagrody otrzymali: prof. Alojzy Z. Nowak – rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Grzegorz Karasiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Piotr Wachowiak – rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Zbigniew Gaciong – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Ryszard Gellert – dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wyróżnienia otrzymali: ks. prof. Ryszard Czekalski – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Filip Szymański – dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, fundacja im. Lesława A. Pagi, dr hab. Paweł Olszewski – dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

W kategorii Innowacje i wdrożenia nagrody otrzymali: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB. Wyróżnienia otrzymali: prof. Marcin Grabowski – kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, Ordynator Oddziału Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum Neurologii, Padaczki i Psychiatrii Neurosphera, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach.

W kategorii Telemedycyna i usługi e-zdrowia nagrodę otrzymało: Centrum e-Zdrowia (CeZ). Wyróżnienia dostali: Wojciech Radomski – prezes Zarządu StethoMe, Paweł Elbanowski – członek Zarządu StethoMe. Uniwersytet SWPS w Warszawie, Politechnika Warszawska

W kategorii: Organizacja – ochrona zdrowia nagrodę otrzymali: prof. Grzegorz Opolski – kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (w latach 1998-2021), prof. Marcin Grabowski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyróżnienia otrzymali: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, prof. Krzysztof Składowski – dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB w Gliwicach, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Nagrody specjalne otrzymali prof. Renata Górska oraz nagrodę na wniosek i z inicjatywy pacjentów otrzymał, także Adam Niedzielski – Minister Zdrowia. Laureaci odebrali statuetki i gratulacje z rąk prof. Henryka Skarżyńskiego. Nagrodę specjalną dla ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wręczyli pacjenci.

Źródło: Agencja Informacyjna

Udostępnij