Przejdź do treści

Podręcznik dla MŚP z zakresu ESG wydany w ramach projektu „Future leaders of ESG in the business sector”

Ograniczona edukacja na temat zrównoważonego rozwoju to nadal bolączka polskiego biznesu, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego w partnerstwie z irlandzką spółką Edu Smart Training Centre Limited zrealizowała projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. Future leaders of ESG in the business sector. W ramach projektu powstał m.in. Podręcznik dla MŚP z zakresu ESG, w którym znajdują się nie tylko definicje, ale przede wszystkim praktyczne wskazówki dla małych i średnich przedsiębiorstw przygotowane przez ekspertów ds. ESG z największych polskich i międzynarodowych firm.

– Wdrożenie ESG dla MŚP to ogromne wyzwanie – tego nikt nie ukrywa. Przede wszystkim dlatego, że jest to nowość, eksperci mówią „ekspercko” przez co zabiegani przedsiębiorcy  nie mają praktycznie możliwości czy czasu na zgłębienie tematu. Dotyczy to szczególnie mniejszych firm, nie zatrudniających specjalistów od ESG. Dlatego postanowiliśmy zrealizować projekt „Future leaders of ESG in the business sector” i stworzyć praktyczne narzędzia, które mogą pomóc innym zdobyć wiedzę na temat ESG i przekonać się, że nie jest to wcale takie trudne – tłumaczy Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, ekspertka Instytutu ESG.

Najważniejszym celem projektu jest przybliżenie tematyki ESG i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników firm i instytucji, które zostały lub zostaną w kolejnych latach objęte obowiązkiem raportowania ESG zgodnie z nowymi przepisami i dyrektywą CSRD. Warto też pamiętać, że obowiązek ten dotknie pośrednio również wiele firm sektora MŚP, które jeśli znajdują się w łańcuchach dostaw firm wprost objętych raportowaniem, również pośrednio będą musiały wdrażać praktyki odpowiedzialnego biznesu i prezentować odpowiednie dane. Celem jest także stworzenie nowych narzędzi i katalogu kompetencji „Lidera ESG” – rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego zarządzania w organizacji – warsztaty i narzędzia dla menedżerów, szczególności z sektora MŚP i właścicieli firm.

Naszym zadaniem w tym projekcie jest przede wszystkim popularyzacja terminologii ESG i CSRD, która w bardzo przystępny i prosty sposób sankcjonuje nasze wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów unijnych. Pragniemy stworzyć taki program, który pozwoli wykształcić lidera ESG. Naszym celem jest danie mu kompetencji – tłumaczyła prezes Aleksandra Marcinkowska.

Kluczowym elementem projektu jest Podręcznik dla MŚP z zakresu ESG, w którym znajdują się praktyczne wskazówki dla MŚP przygotowane przez ekspertów ds. ESG z największych polskich i międzynarodowych firm m.in. DHL, BNP Paribas czy PGE Polska Grupa Energetyczna. W podręczniku znajduje się także słownik najważniejszych pojęć i wzór raportu pozafinansowego. W ramach projektu powstały także liczne artykuły, podcasty, program szkolenia Lidera ESG czy kompendium wiedzy.

W ramach projektu powstały następujące rezultaty – do pobrania pod linkiem: https://fundacjaxbw.pl/future-leaders-of-esg-in-the-business-sector/

 1. Kwestionariusz ankiety badającej potrzeby sektora MMŚP w zakresie ESG
 2. Kwestionariusz badania pogłębionego (IDI) i grupy focusowej (FG)
 3. 6 artykułów na platformę EPALE dot. ESG
 4. Innowacyjny program szkolenia Lidera ESG
 5. 14 case study
 6. 4 podcasty z zakresu ESG
 7. 10 wzorów dokumentów
 8. 30 kart pracy
 9. Kompendium wiedzy – przepisy i regulacje unijne dotyczące ESG z komentarzami
 10. Wzór raportu pozafinansowego
 11. Podręcznik dla MŚP z zakresu ESG

 

Wszystkie dokumenty powstały w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. Future leaders of ESG in the business sector nr 2022-2-PL01-KA210-VET-000094045. Projekt jest realizowany przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, w partnerstwie z irlandzką spółką EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED.

Udostępnij