Przejdź do treści

Polacy nadal mają problem z segregowaniem śmieci

Według badań przeprowadzonych dla Instytutu ESG na potrzeby III Kongresu ESG – Europa już 96% Polek i Polaków deklaruje, że segreguje śmieci. Niektóre odpady nadal jednak wprawiają nas w zakłopotanie. Połowa ankietowanych nie wie, gdzie wyrzucić ceramiczne naczynia, większość myli pojemniki, chcąc pozbyć się paragonów ze sklepu, problemy sprawiają też tzw. tetrapaki czy nawet przeterminowane leki – wynika z ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.

– Nadmierna konsumpcja i tony zalegających odpadów to coraz większe wyzwania dla współczesnego świata. Sporo mówimy o zrównoważonej produkcji czy idei GOZ, czyli gospodarce o obiegu zamkniętym, ale niemniej ważne są działania, które każdy z nas może wdrożyć na co dzień i we własnym zakresie. To między innymi segregacja śmieci. Wydawać by się mogło, że w tym obszarze jesteśmy dość dobrze wyedukowani, ale gdy zapytamy o coś więcej niż tylko o kolory pojemników i ich oznaczenia, zaczynają się schody – mówi Przemysław Śmiałkowski, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, ekspert Instytutu ESG.

Ciekawych danych dostarcza najnowszy, ogólnopolski panel badawczy Ariadna, który w dniach 29-31 grudnia 2023 r. zrealizowano na zlecenie Instytutu ESG. To jeden z głównych organizatorów III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, który 31 stycznia odbędzie się w Warszawie. Ankietowanym zadano kilka bardziej szczegółowych pytań dotyczących segregowania śmieci. Czynność tę – jak wynika z ankiety – wykonuje już 96% Polaków. Gdy jednak padają pytania o konkretne rodzaje odpadów, z wiedzą, gdzie je wyrzucać, bywa czasem źle lub bardzo źle.

Czy wiemy, gdzie wyrzucać śmieci?

Stosunkowo najmniej wątpliwości mamy z utylizacją przeterminowanych leków. Na pytanie, gdzie takie odpady trafiają, 67% osób odpowiedziało, że odnosi je do apteki. Do pojemnika na odpady zmieszane wyrzuca medykamenty 23% osób, a 13% zanosi je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Są też tacy, którzy leki po terminie wyrzucają do toalety (3%) lub zlewu (2%). Możliwe, że wyniki byłyby lepsze, gdyby pojemniki na niepotrzebne leki znajdowały się w każdej aptece – a tak nie jest.

24% osób zapytanych, gdzie wyrzuca tzw. tetrapaki, czyli kartonowe opakowania po soku, mleku lub śmietanie, odpowiedziało, że jest to pojemnik na papier. Tymczasem poza kartonową obudową każde opakowanie tetrapak składa się jeszcze z kilku warstw folii polietylenowej oraz z warstwy folii aluminiowej. Wie o tym 57% ankietowanych, wrzucając taki odpad do pojemnika na plastik. W przypadku 23% osób tetrapaki trafiają do pojemnika na odpady zmieszane.

Najczęstsze błędy w segregacji śmieci

Gdzie wyrzucić porcelanę, „kryształy” (np. rozbity kieliszek) czy ceramiczne naczynia? Tu już problem jest większy. Według panelu Ariadna takie odpady aż połowa Polaków umieszcza w pojemniku na szkło – a to błąd. 52% słusznie deklaruje, że właściwym miejscem jest pojemnik na odpady zmieszane, zaś 3% osób w takiej sytuacji skorzystałoby z pojemnika w centrach handlowych. Polacy często jeszcze nie wiedzą, że tzw. kryształy, ceramika czy porcelana to nie to samo co typowe szkło i nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Źle też segregujemy niepotrzebne paragony ze sklepu. 58% ankietowanych wyrzuca je do pojemnika na papier. Tymczasem to papier termiczny z domieszką substancji chemicznych nie nadający się do recyklingu, dlatego paragony powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane – tak robi 41% osób. 4% konsumentów wyrzuca je do pojemnika na plastik.

– Przeprowadzone badania z jednej strony napawają optymizmem, bo większość Polaków deklaruje, że segreguje śmieci. Niestety jak wynika z badania, mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie edukacji, jak to robić prawidłowo. Mamy do tego narzędzia, jak np. aplikacje do segregacji śmieci, są prowadzone kampanie – jednak to nadal za mało – mówi Urszula Jóźwiak, prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, ekspertka Instytutu ESG.

Doskonała okazją do debaty m.in. o zachowaniach konsumenckich w kontekście zrównoważonego rozwoju będzie III Kongres ESG Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa. Wydarzenie odbędzie się 31 stycznia 2024 roku w Warszawie w formie hybrydowej. Wątkiem przewodnim będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. Podczas panelu otwierającego wydarzenie eksperci pochylą się na wyzwaniami przed którymi stoimy, a także porozmawiają o zrównoważonej konsumpcji i krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu.

Cały program wydarzenia dostępny jest na stronie Kongresu pod linkiem: https://oesg.pl/3-kongres-esg/program-iii-kongresu-esg/.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska.

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/3-kongres-esg/

***

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawimy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – będziemy analizować przez pryzmat zmian społecznych.

Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5,5 mln osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongres ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już 31 stycznia 2024 odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development).

Udostępnij