Przejdź do treści

Powstanie Centralny System Informacji o Rynku Energii (CSIRE)

CSIRE zoptymalizuje dostęp do danych o zużyciu energii elektrycznej dla polskich konsumentów, przyspieszy transformację energetyczną sektora, wprowadzi ułatwienia w zarządzaniu krajowym systemem elektroenergetycznym, a także będzie przełomowy dla realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju (ESG).

Scentralizowany system IT będzie zbierał i zarządzał danymi ze wszystkich miejsc konsumpcji energii elektrycznej w Polsce, dzięki czemu uprości i polepszy wymianę informacji na krajowym detalicznym rynku sprzedaży energii elektrycznej. System zapewni szereg benefitów dla procesów realizowanych przez Polskie Sieci Energetyczne, a także dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i całego sektora sprzedaży energii. Wartość kontraktu to 314 307 562,21 zł.

Dzięki centralizacji i automatyzacji zarządzania danymi pomiarowymi energii w Polsce, nowy system zoptymalizuje dostęp do danych energetycznych, a także przyspieszy transformację łańcucha wartości energii i rozwój nowych usług. Ponadto ujednolici procesy i standardy rynku detalicznego energii elektrycznej w całym kraju. Zmniejszy to liczbę systemów utrzymywanych lokalnie przez dystrybutorów
i dostawców energii, co z kolei jeszcze bardziej usprawni i przyspieszy procesy na detalicznym rynku energii.

– CSIRE usprawni dostęp do danych pomiarowych, umożliwi konsumentom korzystanie z energii w sposób zrównoważony oraz uprości procedury, takie jak na przykład zmiana dostawcy. System pozytywnie wpłynie na konkurencyjność wśród uczestników polskiego rynku energii i wesprze rozwój innowacyjnych usług w sektorze – mówi Tomasz Sikorski, Prezes Zarządu Polskich Sieci Energetycznych.

CGI od kilkudziesięciu lat pracuje dla sektora energetycznego na całym świecie. W projekcie dla PSE CGI wykorzysta lokalne i globalne kompetencje. Central Market Solutions (CMS), czyli opracowany na bazie know-how firmy system zarządza wymianą danych pomiędzy uczestnikami rynku energii i jest przygotowany na wymagania, związane z raportowaniem ESG. Synchronizując dane, procesy i systemy CMS spełnia kluczowe wymagania wynikające z nowych przepisów dotyczących energii i zmieniających się wymagań sektora energetycznego. Pomoże to również PSE w zaspokojeniu własnych potrzeb biznesowych w zakresie przetwarzania, ochrony i bezpieczeństwa danych.

Sektor energetyczny stał się ważny nie tylko z perspektywy zaspokojenia potrzeb konsumentów, ale przede wszystkim wyzwań geopolitycznych. Przyspieszenie transformacji energetycznej i przejście na bardziej zrównoważone źródła energii odpowiada na wyzwania i napędza wzrost gospodarczy – mówi Bartłomiej Nieścierowicz, Business Unit Leader na Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię w CGI. Cieszymy się, że będziemy Partnerem Polski w tym przełomowym projekcie, który pomoże zrewolucjonizować sektor energetyczny w przyszłości. CGI z powodzeniem wdrożyło rozwiązania podobne do CSIRE w 10 krajach i na 14 rynkach regulowanych, w tym rynkach energii elektrycznej, wody i gazu

Udostępnij