Przejdź do treści

Poznaj stanowiska polskich ugrupowań politycznych przed wyborami europejskimi

Panele fotowoltaiczne

Naukowcy biją na alarm: czas na powstrzymanie kryzysu klimatycznego nieubłaganie się kurczy. Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego ukształtują kierunek polityki środowiskowej i klimatycznej Unii Europejskiej na następne pięć lat, dlatego tak ważne jest, kto zostanie wybrany i będzie reprezentował nasz kraj. Fundacja WWF Polska zapytała kluczowe polskie ugrupowania polityczne o ich stanowiska dotyczące polityk klimatycznych i środowiskowych UE. 9 z nich podzieliło się swoją wizją przyszłości Europy.  

Według prognoz średnia globalna temperatura może wzrosnąć nawet o 2,9°C przed końcem stulecia, a Stary Kontynent już teraz nagrzewa się o 1°C szybciej niż reszta świata. Cieplejsza o 3°C Europa stanie się miejscem, w którym życie będzie niebezpieczne, a częściowo wręcz niemożliwe przez susze, pożary i powodzie. Jednocześnie postępująca w błyskawicznym tempie utrata ekosystemów i bioróżnorodności zagraża źródłom utrzymania milionów Europejczyków i jeszcze bardziej potęguje skutki kryzysu klimatycznego. W tych trudnych czasach zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego są szansą na podjęcie spójnych, zdecydowanych działań, które zapewnią mieszkańcom UE dobrobyt i bezpieczeństwo.

Zanim Polki i Polacy zdecydują, na kogo oddadzą swój głos, mogą dokładnie przyjrzeć się stanowiskom poszczególnych ugrupowań politycznych i sprawdzić, kto wspiera działania na rzecz ochrony planety. Aby to ułatwić, Fundacja WWF Polska opracowała kwestionariusz zawierający 18 pytań dotyczących najważniejszych dla przyszłości Europy tematów: walki ze zmianą klimatu, ochrony mórz i lasów, dostępu do zrównoważonej żywności oraz sprawiedliwej transformacji. Kluczowe ugrupowania polskiej sceny politycznej zostały poproszone o wybór jednej spośród trzech odpowiedzi. Miały również możliwość dodania dłuższego komentarza, aby rozwinąć lub wyjaśnić swoje stanowisko.

Kwestionariusz wypełniło 9 ugrupowań: Inicjatywa Polska, Konfederacja, Kukiz’15, Nowa Lewica, OdNowa, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Razem oraz Zieloni. Udzielone odpowiedzi porównano z zaleceniami WWF i skategoryzowano według stopnia zaawansowania planowanych działań. Wyniki przedstawiono w formie 5 tabel odpowiadających następującym obszarom tematycznym: zmiana klimatuEuropejski Zielony Ład, przyroda, dostęp do zrównoważonej żywności i rolnictwa, polityka społeczno-gospodarcza. Zielone pola w tabeli oznaczają zgodność z zaleceniami WWF, pomarańczowe – częściową zgodność, a czerwone – brak zgodności. Szarym kolorem oznaczono: całkowity brak odpowiedzi na pytanie, brak odpowiedzi i skorzystanie jedynie z możliwości skomentowania pytania oraz odpowiedź niejednoznaczną (treść wybranej odpowiedzi wydaje się sprzeczna z udzielonym komentarzem).  Tabele ze szczegółowymi wynikami i omówieniem każdego obszaru tematycznego dostępne są tutaj: https://www.wwf.pl/poznaj-stanowiska-politykow.

Podsumowanie zielonych, czyli przyjaznych przyrodzie odpowiedzi z wszystkich 18 pytań przedstawia się następująco: 

  • Zieloni – 18/18
  • Razem – 16/18
  • Nowa Lewica – 15/18
  • iPL – 13/18
  • Polska2050 6/18
  • Kukiz’15 3/18
  • PSL 2/18
  • OdNowa 1/18
  • Konfederacja 0/18

Źródło: WWF

Udostępnij