Przejdź do treści

Przyjazna środowisku gospodarka cyrkulacyjna

Ponad 11 ton podkładów etykietowych, które do niedawna były jeszcze zwykłymi odpadami, zostało przetworzonych i wróciło do obiegu, wspierając gospodarkę obiegu zamkniętego. Firma Hasco-Lek S.A., jeden z liderów rynku farmaceutycznego w Polsce, stawia na zrównoważony rozwój.

– W procesie etykietowania wytwarzanych przez nas produktów, które trafiają do hurtowni, aptek, a ostatecznie do pacjenta/konsumenta, powstaje odpad w postaci podkładów etykietowych. W ramach troski o środowisko od ponad roku korzystamy z usługi RafCycleTM by UPM Raflatac, dzięki czemu odpad ten nie trafia na wysypiska, czy do spalarni. Zbierane przez nas podkłady są przekazywane do partnerów UPM Raflatac w celu przetworzenia i powtórnego użycia – tłumaczy Marcin Brzyski, Kierownik Działu BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska w Hasco-Lek S.A.

To dobry i przyjazny dla środowiska naturalnego układ cyrkulacyjny. Hasco-Lek pozbywa się podkładów etykietowych, a UPM Raflatac przekształca je w nowe materiały i ponownie wprowadza do obiegu.

– Naszym celem jest, aby w niedalekiej przyszłości 100 % naszych podkładów etykietowych było odzyskiwanych. Planujemy również wdrożenie kolejnych produktów z oferty UPM Raflatac SmartChoiceTM i Smart CircleTM pochodzących z recyclingu i umożliwiających ponowne użycie. Dzięki nim będziemy skutecznie wspierać gospodarkę cyrkularną – mówi Marcin Brzyski.

W szerszej perspektywie podejmowanie tego typu działań jest koniecznością oraz wspólną odpowiedzialnością za środowisko w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Materiał partnera
Udostępnij