Przejdź do treści

PwC Polska wspiera klientów w ich drodze ku ESG

Fundamentem zrównoważonego rozwoju jest edukacja i zwiększanie świadomości pracowników, klientów i pozostałych interesariuszy z zakresu aspektów ESG. Promujemy w polskim biznesie odpowiedzialność za wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Dlatego w PwC Polska dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, również z zakresu wyzwań w zielonej transformacji, wykorzystania technologii w zrównoważonym rozwoju i raportowania ESG. Działamy zespołowo i wzmacniając relacje, dzięki temu tworzymy prawdziwe Community of Solvers. W efekcie 82% pracowników PwC w Polsce uważa, że ma możliwość pracy nad ambitnymi zadaniami, które przyczyniają się do ich rozwoju. Wśród kluczowych celów znajduje się także wytyczenie ścieżki walki ze zmianą klimatu. 

Przejrzystość i odpowiedzialność, jaką zapewniają nasze wskaźniki różnorodności – w tym dane dotyczące luki w wynagrodzeniach (tzw. gender pay gap) – mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawiedliwości i uczciwości w naszej firmie. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – na korzyść mężczyzn – w PwC Polska wyniosła 2,8%. Zgodnie z metodyką badania i benchmarkiem rynkowym jeżeli analiza wykazuje różnicę mniejszą niż 5%, oznacza to wysoki poziom równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Naszą ambicją jest, żeby w najbliższym roku przeprowadzić niezależną certyfikację Equal Salary Foundation.

“Siłą napędową naszego sukcesu są nasi ludzie. Jestem dumny z pracy, jaką nasi pracownicy wykonali w tym roku w Polsce, w naszym regionie W tym roku agresja Rosji na Ukrainę, kryzys energetyczny, trwająca pandemia COVID-19, rosnąca inflacja i pilna potrzeba zajęcia się przyspieszającą zmianą klimatu złożyły się na najtrudniejszy zestaw globalnych wydarzeń w życiu każdego z nas. Tak trudnym wyzwaniom możemy sprostać tylko wspólnie: kiedy ludzie o różnych umiejętnościach łączą siły, żeby rozwiązywać złożone problemy, a biznes bierze odpowiedzialność za swój wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.i na całym świecie. To prawdziwe Community of Solvers. Wspieramy naszych klientów i wnosimy pozytywny wkład w otoczenie zewnętrzne, które łączy nas wszystkich. Dziękuję każdemu z nich za ciężką pracę, entuzjazm i wytrwałość” – mówi Adam Krasoń, partner zarządzający PwC Polska.

Dlatego realizujemy założenia globalnej strategii biznesowej PwC – The New Equation, a dzięki współpracy  naszych ekspertów z klientami wspieramy rozwój zrównoważonych rozwiązań w ich organizacjach. Efekty nowej globalnej strategii widać także w naszych wynikach finansowych. Po raz pierwszy firmy PwC na całym świecie osiągnęły roczne przychody brutto przekraczające 50 miliardów USD. Przychody PwC Polska wzrosły do 1 250 mln zł w ostatnim roku finansowym.

“Stabilna sytuacja finansowa firmy daje nam szansę na pozyskanie talentów by kompleksowo i efektywnie pomóc naszym klientom w budowaniu zaufania, wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań oraz osiąganiu długoterminowej wartości. Kwestie związane z ochroną klimatu, wyzwaniami makro i mikro ekonomicznymi oraz z ryzykami geopolitycznymi sprawiają, że potrzeba transformacji jest pilniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W tej rzeczywistości, wyzwaniem stojącym przed biznesem jest zbudowanie zaufania wśród interesariuszy, którzy oczekują nie tylko solidnych wyników, ale również przywództwa opartego na wartościach. Wymaga to wzięcia odpowiedzialności za wpływ, jaki mamy na otoczenie, w tym wpływ na środowisko, kwestie społeczne oraz ład korporacyjny (Environment, Social and Governance – ESG) oraz wyznaczenie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie”- dodaje Michał Mastalerz, partner i lider ds. rynku i klientów oraz innowacyjności PwC Polska.

Obecnie w PwC w Polsce pracują 6404 osoby, a w roku finansowym (kończącym się w czerwcu 2022 roku) zatrudniliśmy aż 1254 nowych pracowników. Z naszych badań wynika, że 86% pracowników PwC Polska pozytywnie ocenia model pracy hybrydowej, jednocześnie o 8 pp. wzrósł wellbeing pracowników w badaniach satysfakcji w stosunku do poprzedniego roku i  o  1 pp. zmalała rotacja pracowników w stosunku do poprzedniego roku.

“Realny wpływ na zmianę otaczającej nas rzeczywistości może zostać osiągnięty poprzez promowanie i nagradzanie przedsiębiorstw dbających o to, aby oferowane przez nie usługi i produkty spełniały najwyższe standardy oraz miały pozytywny wpływ na środowisko. PwC Polska brało aktywny udział w organizacji konkursów, w których nagrodzano firmy promujące zrównoważony rozwój. Jednocześnie oferujemy naszym klientom wiedzę i doświadczenie ekspertów z 11 głównych sektorów, w ramach których zapewniamy usługi dopasowane do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań”- mówi Ewelina Niewińska, dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Biznesu PwC Polska.

PwC podejmuje działania biznesowe zgodne z obowiązującymi standardami zawodowymi, przepisami prawa, regulacji i polityk wewnętrznych. Dba o kulturę, która wspiera i zachęca pracowników do właściwego, uczciwego i etycznego zachowania, zwłaszcza, gdy muszą podejmować trudne decyzje. Pracownicy PwC mają łatwy dostęp do szerokiego wsparcia – zarówno formalnego, jak i nieformalnego. Kluczowym dokumentem z zakresu compliance jest Kodeks Postępowania PwC, który obowiązuje wszystkich partnerów i pracowników PwC.

“PwC Polska, dzięki swojej eksperckiej wiedzy, ma ambicję, aby kwestie ESG stały się integralną częścią działalności nie tylko naszej firmy, ale również w znacznej części przedsiębiorstw w Polsce. Budujemy portfolio produktów i usług, które są odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. PwC stale rozwija zespół dedykowanych specjalistów ESG, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają klientom w opracowaniu i wdrożeniu ambitnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Świadczymy w tym zakresie zarówno usługi doradcze, jak i atestacyjne. Zakres naszego wsparcia jest bardzo szeroki – od pomocy małym firmom rodzinnym do współpracy z dużymi międzynarodowymi organizacjami” – dodaje Piotr Rówiński, partner PwC Polska, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem ESG.

Wybrane działania informacyjne i edukacyjne dotyczące ESG

  • Ślad konkurencji to cykl materiałów eksperckich i nagrań wideo skupiający się na wyjaśnieniu, dlaczego ślad węglowy jest istotny w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Publikowane materiały dotyczące między innymi transformacji Net Zero, zielonej energii, opodatkowania energii i emisji mają ułatwić zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju i zachęcić do podjęcia strategicznych zmian i wdrażania prośrodowiskowych rozwiązań.
  • Seria webinarów “Fit for 55” omawiających pakiet aktów prawnych UE, które mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku.
  • Webinarium “Prawne i podatkowe aspekty emigracji z Ukrainy w świetle rządowej specustawy w sprawie pomocy uchodźcom”. W związku z przygotowaniem przez Polski rząd nowych rozwiązań prawnych dotyczących pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce, zorganizowaliśmy webinar dla pracowników i pracodawców w celu omówienia skali i konsekwencji specustawy w sprawie pomocy uchodźcom.
  • Newsletter ESG Info to cyklicznie wysyłane materiały edukacyjne dotyczące ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej  i ładu korporacyjnego, którego celem jest zwiększenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju firm.
  • Biznes kontra smog – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży dotyczący jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
  • Konkurs Tech Minds dla szkół i uczelni,
  • Konkursy Etyczna Firma, Fair to Women, Liderzy ESG.

Pełna wersja dokumentu “Community of Solvers PwC Polska; raport na temat zrównoważonego rozwoju” do pobrania TUTAJ

Udostępnij