Przejdź do treści

Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG – 31 stycznia poznamy wyniki ważnego raportu

31 stycznia 2024 r. w Warszawie odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, w trakcie którego poznamy wyniki raportu “Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG” przygotowanego przez agencję badawczą PSMM Monitoring & More. Dane są wynikiem monitoringu 5 mln źródeł internetowych i social media, 1100 tytułów prasowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych.

W trakcie III edycji wydarzenia sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym będą tym razem analizowane przez pryzmat zmian społecznych. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych – “Jak przekonać nieprzekonanych do ESG” – poznamy szczegółowe wyniki raportu przygotowanego przez agencję PSMM Monitoring & More pt. “Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG”.

Raport medialny stanowi kompleksową analizę wpływu środków masowego przekazu na kształtowanie społecznej świadomości na temat kwestii związanych z ESG. Dokument eksploruje sposób, w jaki media w 2023 roku tworzyły narrację dotyczącą ESG, identyfikując kluczowe tematy, trendy i wydarzenia, które oddziaływały na percepcję społeczną tych zagadnień.

– Badanie analizuje różnorodność treści medialnych, w tym artykułów prasowych, informacji internetowych, programów telewizyjnych i mediów społecznościowych, określając dominujące ramy dyskusji oraz ton narracji. W szczególności skupia się na roli mediów tradycyjnych i cyfrowych w edukowaniu społeczeństwa na temat istoty ESG. Wskazuje także najbardziej aktywnych dziennikarzy oraz źródła szczególnie zaangażowane w tę tematykę – mówi Sebastian Bykowski, prezes PSMM Monitoring & More.

Dane do raportu pozyskano w wyniku monitoringu 5 mln źródeł internetowych i social media, 1100 tytułów prasowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych.

ESG to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, organizacji, ale i całych państw. Komisja Europejska niestrudzenie pracuje nad standaryzacją sprawozdawczości ESG, podobne agendy realizują ONZ czy OECD.

Każda polska firma, która chce opracować swoją strategię ESG, powinna zacząć od wewnętrznego audytu i znalezienia tych aktywności, które już dziś dadzą się pod ten obszar „podciągnąć”. Choć nasz kraj bardzo szybko dostosowuje swoje ekosystemy biznesowe do wymogów cyfrowej nowoczesności, a poziom zaawansowania na polu ESG jest z pewnością wyższy, niż może to wynikać z powszechnego mniemania, piętą achillesową wielu polskich firm są niedostateczne kompetencje komunikowania swoich dokonań na polu organizacji pracy czy właściwiej identyfikacji wdrażanych pomysłów usprawniających działalność biznesową. Tymczasem, aby zdobyć czy nawet utrzymać swoją pozycję na rynkach w najbliższych latach, bardzo istotne będzie głośnie komunikowanie osiągnięć raportowanych w ścieżce ESG.

Co istotne, wejście w życie dyrektywy CSRD, dotyczącej obowiązku raportowania danych niefinansowych, będzie miało wpływ na praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości.

Choć głównym motywatorem do podejmowania działań w obszarze ESG i CSR są kwestie wizerunkowe, to – jak wynika z najnowszego badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) – po raz pierwszy to przepisy prawne stały się czynnikiem najbardziej wpływającym na rozwój CSR/ESG w Polsce, zastępując takie „miękkie” aspekty jak edukacja, dzielenie się dobrymi praktykami, czy oczekiwania ze strony interesariuszy.

– Już teraz 27% firm w procesie wyboru dostawcy bierze pod uwagę kryteria dotyczące ochrony środowiska. W ciągu 2 lat takich firm będzie ponad dwukrotnie więcej. Co istotne, także małe i średnie przedsiębiorstwa, które współpracują z dużymi podmiotami, będą musiały wprowadzać proekologiczne rozwiązania w swoich organizacjach, by zachować konkurencyjną pozycję na rynku europejskim. Duże podmioty, które będą musiały przygotowywać raporty ESG, zaczną wymagać od swoich dostawców i podwykonawców dostarczania określonych danych (np. w zakresie emisji gazów cieplarnianych), aby móc uwzględnić je w swoich raportach – podsumowuje Joanna Jaroch-Pszeniczna, dyrektor CCIFP, partnera III Kongresu ESG – Europa.

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się już 31 stycznia 2024 r. w Warszawie (w formie hybrydowej). Głównymi organizatorami są: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji. Kongres to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU. Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight.

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl; Portal Świat OZE.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/kongres/

***

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawimy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – będziemy analizować przez pryzmat zmian społecznych.

Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5,5 mln osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongres ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już 31 stycznia 2024 odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development).

Udostępnij