Przejdź do treści

Ryszard Hordyński: ESG jest dziś niezbędnym warunkiem do utrzymania konkurencyjności

Na zdjęciu Ryszard Hordyński

Czy ESG zmienia reguły gry w biznesie? Jakie działania z zakresu ESG prowadzi Huawei? Jak koncern wspiera edukację? Na ile istotna jest dla koncernu kwestia inkluzji? – na te pytania odpowiadał Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i somunikacji Huawei Polska, nawiązując do licznych, inicjatyw Huawei, za którymi można łatwo dostrzec biznesową wizję technologicznego giganta.

– Szanujące się poważne korporacje, działające na rynku od lat, dobrze wiedzą, że dziś nie wystarczy konkurować produktowo – mówił oceniając rolę ESG w światowej gospodarce. Ujawnił też, na który z elementów ESG koncern zwraca szczególną uwagę realizując wielkie projekty obejmujące całe spektrum idei zrównoważonego rozwoju, w tym dotyczące różnorodności i włączania.

Jednym z wątków dotyczących standardów zrównoważonego rozwoju w biznesie jest kwestia rozszerzania wymagań dotyczących ESG na łańcuch dostawców koncernu, a tym samym rozprzestrzeniania się zasad zrównoważonego rozwoju i edukowania mniejszych firm.

W słowach dotyczących wspierania edukacji, Hordyński wykazał – znów na konkretnych przykładach – pożyteczną synergię między określonymi przez ONZ celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, podnoszeniem kwalifikacji których oczekuje rynek pracy a perspektywicznymi potrzebami samej firmy.

Także idea Diversity & Inclusion umożliwiła koncernowi podjęcie wielu zróżnicowanych inicjatyw, z których każda może być inspirująca dla innych organizacji. – Tylko od naszych zdolności intelektualnych i innowacyjności – bo naprawdę można zrobić wiele dobrych rzeczy – zależy to, co możemy zrealizować – skonkludował przedstawiciel Huawei Polska.

Rozmowa odbywał się podczas I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Kongres odbył się 25 stycznia 2022 r. w Warszawie.

Udostępnij