Przejdź do treści

Ryszard Radomski: Będziemy czytać sprawozdania ESG naszych partnerów

Na zdjęciu Ryszard Radomski

Mamy już koncepcję zachęcania klientów, aby byli uczuleni na obszar ESG – mówił Ryszard Radomski, Dyrektor ds. Sektora Energetycznego w Pionie Projektów Ekologicznych Banku Ochrony Środowiska S.A.

– BOŚ niedawno uzyskał certyfikat ESG, który go plasuje w górnym kwartylu podmiotów posiadających tego typu certyfikat – zaznaczył dyrektor Radomski podczas I Kongresu ESG. Bank Ochrony Środowiska był partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Ryszard Radomski jasno zapowiedział, że w ramach współpracy z partnerami BOŚ na pewno będzie czytać ich sprawozdania, pomimo że dziś nie jest to formalnym elementem oceny analizy finansowej klienta. Równocześnie zaznaczył, że bank wypracował już koncepcję zachęcania potencjalnych i obecnych klientów, aby byli uczuleni na obszar ESG i żeby sami przeszli tego typu certyfikację, którą przeszedł BOŚ.

Rozmowa odbywał się podczas I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Kongres odbył się 25 stycznia 2022 r. w Warszawie.

Bank zielonej energii

BOŚ ogłosił w październiku 2021 r. strategię ESG prezentującą podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Wcześniej Bank zaprezentował też strategię na lata 2021-2023 „Jesteśmy pełni zielonej energii”. Nowy plan rozwoju uwzględnia gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 oraz unijne i krajowe projekty dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dlatego bank zamierza położyć jeszcze większy nacisk na kompetencje doradcze i specjalizację w proekologicznych produktach finansowych, a także kompleksowe wspieranie zielonej transformacji polskich firm i samorządów. Również oferta dla klientów detalicznych również zostanie skoncentrowana wokół finansowania prośrodowiskowych inwestycji.

W ten sposób firma zamierza wyróżnić się na rynku, odpowiedzieć na rosnący popyt na zielone produkty finansowe i zaangażować się w cywilizacyjne wyzwania nadchodzących dekad. Obranie tego kierunku ma przełożyć się na poprawę efektywności operacyjnej, co powinno zaowocować trwałą rentownością oraz poprawą wszystkich kluczowych wskaźników.

Udostępnij