Przejdź do treści

Tomasz Han: Zrównoważony rozwój to konieczność i szansa na progres wielu organizacji

Działania na rzecz zrównoważonego biznesu i środowiska naturalnego, to core business Hasco-Lek S.A., jednej z największych firm farmaceutycznych w kraju z całkowicie polskim kapitałem. Rozmawiamy z dr. Tomaszem Hanem, Wiceprezesem Zarządu firmy.

Jakie są fundamenty strategii działań społecznie odpowiedzialnych Hasco-Lek?

Fundamentem naszej działalności jest troska o zdrowie i zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów. Naszą misję – „Kompleksowo dbamy o zdrowie i komfort życia Polaków” realizujemy podejmując szereg zróżnicowanych działań. Od produkcji farmaceutyków, poprzez zaawansowane badania w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, aż po dystrybucję produktów oraz leczenie pacjentów we własnych placówkach medycznych, jak również działania z zakresu CSR.

Wspieranie rozmaitych inicjatyw sportowych, zarówno na poziomie lokalnym jak i szczeblu ogólnopolskim oraz podejmowanie działań propagujących aktywność fizyczną jest niejako „wpisane w DNA firmy”. W działania włączane są nie tylko spółki należące do Grupy HASCO, ale również ich pracownicy, którzy chętnie biorą udział w wydarzeniach sportowych, szczególnie tych o charakterze charytatywnym, jak m.in. tegoroczny Bieg Firmowy, którego byliśmy głównym sponsorem.

Zarząd firmy od wielu lat angażuje się w szereg akcji dobroczynnych. To w znacznym stopniu przyczyniło się do powołania Fundacji Hasco-Lek, która powstała w 2006 r. z inicjatywy pracowników i Zarządu. Na co dzień Fundacja Hasco-Lek realizuje projekty, które w szczególności niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Udziela finansowego i rzeczowego wsparcia dzieciom, młodzieży, a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomaga również pokonywać bariery, włączając się w inicjatywy na rzecz integracji środowisk, wspiera ochronę zdrowia oraz aktywnie włącza się w działania na rzecz rozwoju edukacji i młodych talentów.

Nasz wieloletni mecenat wydarzeń sportowych oraz doświadczenia, pozwoliły na bliższe poznanie potrzeb szeroko rozumianego środowiska sportowego. Jednocześnie firma dostrzegła, że niewiele polskich przedsiębiorstw wspiera sportowców z niepełnosprawnościami. Natomiast ich niezwykła sportowa determinacja, hart ducha, zacięcie z jakim pokonują własne słabości, stały się cenną wskazówką i impulsem do wyznaczenia głównego kierunku jej działań – wsparcia sportowców z niepełnosprawnościami. Fundacja współpracuje z Wrocławskim Klubem Sportowym Osób Niesłyszących „ŚWIT”, zrzeszającym osoby z wadami słuchu i niesłyszące. Wspiera sekcję siatkówki oraz koszykówki. Pomaga również władzom Klubu w organizacji Mistrzostw Polski. Wytyczony obszar działania przyczynia się do niwelowania napotkanych przez zawodników barier, pomaga sportowcom w realizacji ich pasji, spełnianiu marzeń oraz osiąganiu licznych sukcesów na arenach zawodów krajowych i międzynarodowych.

Ponadto Hasco-Lek od 2012 r., realizuje akcję marketingu społecznego pod hasłem „Pomagam? Naturalnie”. Dzięki niej 3 proc. dochodu ze sprzedaży produktów z serii NaturKaps przekazywana jest na rzecz realizacji działań statutowych oraz projektów Fundacji Hasco-Lek. Inicjatywa jest przykładem zaangażowania każdego konsumenta kupującego nasze produkty w pomoc i wspieranie osób potrzebujących. Do chwili obecnej zebraliśmy łącznie ponad 1,2 mln zł. Fundusze zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych oraz wsparcie sportowców z niepełnosprawnościami.

Które z projektów Hasco-Lek na rzecz środowiska naturalnego można uznać za sztandarowe czy symboliczne?

Hasco-Lek szczególną uwagę poświęca środowisku. Od początku naszej działalności w obu zakładach produkcyjnych, we Wrocławiu i w Siechnicach, funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego, potwierdzony certyfikatami na zgodność z Normą ISO 14001, a stosowane procesy w sposób przemyślany wykorzystują surowce, opakowania oraz pozostałe materiały. Stosujemy rozwiązania przyjazne środowisku, a nasze technologie produkcji i pakowania są w znacznym stopniu zautomatyzowane.

Naszym sztandarowym działaniem jest dbałość o zasoby naturalne. Inwestujemy w odnawialne źródła energii. Jednym z poczynionych kroków była inwestycja w zamieszczenie paneli fotowoltaicznych. Obecnie mamy 4 farmy fotowoltaiczne na budynkach produkcyjnych (po jednej dla każdego punktu poboru energii) oraz jedną farmę w magazynie PCF Procefar (spółka należąca do Grupy Hasco). Dodatkowo są dwie mikroinstalacje w Centrum Badawczo-Rozwojowym Novasome Sp. z o.o. Praktycznie całą energię zużywamy na potrzeby własne, chociaż wszystkie instalacje są typu „on-grid” – mogą również oddawać nadmiar wyprodukowanej energii do sieci energetycznej.

Zapobiegamy zanieczyszczeniom oraz niwelujemy nasz wpływ na środowisko, poczynając od etapu planowania, zakupów, aż do recyklingu i unieszkodliwiania zużytych opakowań oraz wyrobów, poprzez m.in.: zrównoważone wykorzystanie zasobów, czy wdrażanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii.

Od 2021 r. prowadzimy współpracę z przedsiębiorstwem odbierającym od nas odpady żelatyny dla firmy produkującej karmę dla zwierząt gospodarskich. W trakcie okresu współpracy przekazaliśmy już ponad 210 ton tego typu odpadów.

Istotnym wydarzeniem było dołączenie do RafCycleTM firmy UPM Raflatac – programu recyklingu odpadów etykietowych, w ramach którego podkłady etykietowe są przetwarzane i wracają do obiegu. Dotychczas przekazaliśmy do recyklingu ponad 8 ton naszych odpadów etykietowych, które dostały nowe życie. Myślimy o rozszerzeniu tej współpracy, by w przyszłości 100% naszych podkładów etykietowych było odzyskiwanych

W Hasco-Lek od prawie 20 lat utrzymujemy również System Zarządzania Środowiskowego. Co roku dążymy do minimalizowania oddziaływania na środowisko m.in. poprzez zmniejszanie ilości odpadów, zużycia wody i prądu, a także ograniczenie transportu wykorzystującego paliwa kopalne. To także zaangażowanie oddolne pracowników i całych działów poprzez wprowadzanie dokumentacji elektronicznej i zmniejszenie bieżącego zużycia papieru. Cele postawione w polityce środowiskowej osiągamy na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez znajomość i stały monitoring zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, normami środowiskowymi, posiadanymi decyzjami urzędów i umowami w zakresie ochrony środowiska, we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania.

Firma podjęła działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Które z nich zasługują na szczególną uwagę? I jak się wpisują w core business firm?

W ramach realizowanej od 2020 r. wewnętrznej inicjatywy – „Pomaganie mamy w DNA”, jednym z priorytetowych zadań było zabezpieczenie ukraińskich rodzin, przybywających do Polski w zapas niezbędnych leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz środków antyseptycznych. Firma udostępniła nowo wyremontowany obiekt hotelowy, zapewniając schronienie dla 100 osób, w tym samotnych matek z dziećmi, które nadal w nim przebywają.

Nasz pakiet pomocowy zawierał również opiekę lekarską, zorganizowaną przy współpracy ze szpitalem Vratislavia Medica. W pierwszym tygodniu pobytu osób w hotelu odbywały się konsultacje lekarskie. Potrzebujący otrzymali niezbędne leki oraz suplementy wspierające odporność, a chętni zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19.

We współpracy z Haston City Hotel zorganizowaliśmy charytatywny koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej, w tym Jana Borysewicza oraz Janusza Panasewicza, a wieczór urozmaiciły dania przygotowane przez wybitnych szefów kuchni. Dochód z całości koncertu w wysokości ponad 100 tys. zł został przekazany na pomoc ukraińskim rodzinom.

Nasi pracownicy zaangażowali się w realizowane w zakładzie zbiórki rzeczowe, a wszystkie zebrane dary zostały przekazane do organizatorów oficjalnych akcji pomocowych, w tym wrocławskich stowarzyszeń. Pracownicy wsparli również organizację tłumaczenia ulotek oraz broszur przekazywanych lekarstw na język ukraiński i uczestniczyli w spotkaniach w ramach tłumaczeń językowych. Było bardzo dużo oddolnych koleżeńskich inicjatyw, gestów dobroci, których nie sposób wszystkich wymienić.

Również Fundacja Hasco-Lek przekazywała wsparcie w ramach darowizn rzeczowych i finansowych osobom indywidualnym oraz organizacjom, współpracując z pracownikami naszej hurtowni farmaceutycznej – PCF Procefar sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Hasco. Pomoc jaką wspólnie przekazaliśmy w ramach inicjatywy „Pomaganie mamy w DNA” w postaci darowizn rzeczowych i finansowych oszacowaliśmy na blisko 2 mln zł.

Jaka jest Państwa opinia o tworzeniu raportów niefinansowych wedle dyrektywy CSRD? Część przedsiębiorców nie kryje, że jest to duże wyzwanie.

Rzeczywiście to spore wyzwanie dla większości firm w Polsce. Raportowanie będzie wymagało zebrania, analizy i weryfikacji dużej liczby danych oraz informacji, jednocześnie angażując w pracę wiele zasobów ludzkich z różnych obszarów organizacji.

Zrównoważony rozwój to konieczność oraz jednocześnie szansa na progres wielu organizacji w branży, w tym dla Hasco-Lek. Z pewnością wiedza związana z wpływem oddziaływania przedsiębiorstwa w obszarze środowiska, społeczności oraz ładu korporacyjnego pozwoli na skuteczniejsze zaplanowanie strategii i tym samym wizji firmy w najbliższej przyszłości. Nowe standardy wyznaczą również kluczowe trendy dla całej branży farmaceutycznej.

Ustandaryzowanie raportów niefinansowych w krajach członkowskich UE w znacznym stopniu zwiększy transparentność i podejście do realizacji dotychczasowych działań podejmowanych przez firmy, a jednocześnie zahamuje zjawisko greenwashingu. Raporty będą też odpowiedzią dla konsumentów, kontrahentów i dostawców, którzy coraz większą uwagę zwracają na aspekt środowiskowy w powstaniu produktu. Bo przecież nowoczesny i mądry biznes potrafi dostosować się do potrzeb swoich interesariuszy również w sposobie zarządzania.

Myślę, że taksonomia i nowa dyrektywa dotycząca raportowania informacji niefinansowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSRD, doprowadzą do dużo większej przejrzystości i możliwości porównywalności spółek z branż.

Czynniki ESG są dziś głównym kryterium zrównoważonego rozwoju dla sektora farmacji. Nasza firma rozpoczęła działania przygotowujące do wprowadzenia wewnętrznych regulacji w ramach dyrektywy CSRD, która obowiązywać będzie większość firm już od 2025 r.

Dla Hasco-Lek S.A. z pewnością będzie to czas wymagający podejmowania decyzji biznesowych, w tym wdrażania nowych usprawnień oraz rozwiązań systemowych. Celem ESG jest też zachowanie pozycji w łańcuchu wartości dostaw, wiele firm będzie wymagać informacji o przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju. Kolejnym aspektem jest fakt, że inwestorzy, ubezpieczyciele i banki coraz częściej szukają informacji o pozafinansowych obszarach działalności przedsiębiorstw, a rzetelne przygotowanie ustandaryzowanych raportów, pozwoli na ocenę zgodności realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz tym samym łatwiejszy dostęp do uzyskania „zielonego finansowania”.

Jestem przekonany, że nowe wymogi wzmocnią również współpracę i synergię działań firm w branżach – również farmaceutycznej.

Pełny wywiad z dr Tomaszem Hanem, Wiceprezesem Zarządu Hasco-Lek S.A. można przeczytać na portalu RaportCSR.pl Jak wygląda i na czym polega społeczna odpowiedzialność jednego z krajowych liderów w sektorze farmaceutycznym?

Udostępnij