Przejdź do treści

UNICEF i Spotify łączą siły aby pomóc młodym ludziom

Skuteczna pomoc młodym ludziom i wspieranie ich potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego – to podstawowy cel współpracy UNICEF i Spotify. Partnerstwo ma za zadanie łączyć możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców dzięki popularnej platformie streamingowej oraz bogatą wiedzę ekspercką największej światowej organizacji działającej na rzecz dzieci. Wspólne działania mają w pierwszej kolejności skupiać się na potrzebach psychicznych młodych ludzi dotkniętych konsekwencjami wojny w Ukrainie.

 

Uruchomiona wspólnie nowa sekcja “Our Minds Matter” dostępna jest w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Projekt skupia się na reagowaniu na pilne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi, którzy ucierpieli w wyniku wojny w Ukrainie. Platforma udostępnia słuchaczom wyselekcjonowaną muzykę i treści zaprojektowane w celu wspierania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia oraz stworzenia dla młodych ludzi bezpiecznej przestrzeni zawierającej łatwo dostępne, sprawdzone i rzetelne informacje w tym zakresie. Podcast “W Mojej Głowie” (ang. On My Mind), który jest częścią bezpłatnej sekcji Spotify, ma za zadanie przełamywać stereotypy dotyczące zdrowia psychicznego i przekazać wskazówki, jak radzić sobie ze stanami lękowymi czy pielęgnować zdrowe relacje.

Starając się jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby młodzieży, Spotify i UNICEF prowadzili konsultacje z młodymi ludźmi z Ukrainy i Polski, aby współtworzyć, dostosowywać, digitalizować i tłumaczyć treści dotyczące zdrowia psychicznego, publikowane platformie.

Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie są jednymi z najważniejszych komponentów zdrowego rozwoju i przyszłości dziecka. Niestety, obecnie jeden na siedmiu nastolatków na całym świecie doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym, przy czym połowa wszystkich zaburzeń psychicznych rozwija się przed ukończeniem zaledwie 14. roku życia, a 75 proc. przed ukończeniem 20. roku życia. Nasilające się konflikty na całym świecie doprowadziły do rekordowej liczby 89 mln dzieci wysiedlonych ze swoich domów, narażając je na poważne problemy ze zdrowiem psychicznym.

Dzięki współpracy ze Spotify mamy możliwość bardzo szerokiego dotarcia do młodych ludzi poprzez platformę, której wielu z nich używa na co dzień. Ze wsparcia mogą w prosty sposób skorzystać także osoby niechętnie nastawione do tradycyjnych form pomocy psychologicznej oraz mające utrudniony dostęp do tego typu usług. Jest to szczególnie istotne w przypadku najmłodszych dotkniętych niszczycielskim wpływem konfliktów zbrojnych na psychikę – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

Zrozumienie codziennych potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie jest kluczem do ich wsparcia. Dlatego cieszę się, że UNICEF połączył siły ze Spotify i współpracuje z grupą ukraińskiej i polskiej młodzieży, aby wspólnie tworzyć podcast „W Mojej Głowie” – powiedział Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. – Zapewnienie dobrego stanu zdrowia psychicznego i samopoczucia w okresie dojrzewania może sprzyjać lepszemu przejściu od dzieciństwa do dorosłości, a także rozwinąć pełny potencjał młodego człowieka w przyszłości – dodał.

Warto podkreślić, że wszystkie treści dostępne w sekcji “Our Minds Matter” są dostępne nieodpłatnie. To znaczy, że każdy nastolatek w Polsce ma dostęp do szerokiej gamy materiałów, które odpowiadają na potrzeby młodych ludzi w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego, bez względu na to, gdzie w tym momencie się znajduje. UNICEF poprzez projekt ze Spotify ma nadzieję na dotarcie do jak największego grona młodych ludzi w Polsce i w innych krajach oraz w ten sposób wspierać ich zdrowie psychiczne.

Udostępnij