Przejdź do treści

Unijna Taksonomia: ostateczny raport dot. badania zgodności z Minimalnymi Gwarancjami

Spółki – w celu zakwalifikowania swoich przychodów, CapEx’u i OpEx’u jako zgodne z unijną Taksonomią, będą musiały wykazać działanie polityk, procedur i mechanizmów należytej staranności w odniesieniu do 4 zagadnień: praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, łapownictwu i nieuczciwej konkurencji oraz praktyk podatkowych.

Unijna Taksonomia jest systematyką, która klasyfikuje działalność spółek na zrównoważoną środowisko lub nie w każdym z trzech rodzajów działalności tj. definiuje % obrotów, CapExu – czyli nakładów inwestycyjnych oraz OpEx’u – czyli wydatków operacyjnych. Unijna Taksonomia jest częścią raportu zrównoważonego rozwoju, jest uwzględniona w Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) a dane za 2024 rok będą podlegały obowiązkowej weryfikacji zewnętrznej. Wskaźniki taksonomiczne są z kolei wymagane przez instytucje finansowe, w szczególności przez banki, ubezpieczycieli i fundusze inwestycyjne. Rolą Taksonomii jest przede wszystkim przeciwdziałanie greenwashingowi poprzez wykazanie jaka część działalności danej spółki jest zrównoważona środowiskowo.

W tym roku, spółki będą musiały iść o krok dalej z Taksonomią. Będą musiały zweryfikować dwa aspekty – czy działalność klasyfikująca się do tej systematyki spełnia:

„W dużym skrócie, jeśli spółka spełnia Techniczne Kryteria Kwalifikacji unijnej Taksonomii, ale nie posiada wdrożonych mechanizmów należytej staranności opisanych w Minimalnych Gwarancji to żadna działalność – ani przychody, ani CapEx czy OpEx, nie będzie zgodna z Taksonomią. Z kolei, brak zgodności z Taksonomią może oznacza ograniczony dostęp do kapitału czy finansowania, w tym poprzez emisję zielonych obligacji.” – tłumaczy Piotr Biernacki, ESG Reporting Partner w firmie doradczej MATERIALITY.

Czym są Minimalne Gwarancje – z ang. Minimum Safeguards, w Taksonomii?

Minimalne Gwarancje są nieodłączną częścią Taksonomii Unii Europejskiej. Celem minimalnych gwarancji jest zapobieganie oznaczaniu inwestycji jako zrównoważone, gdy wiązałyby się one z wywieraniem negatywnego wpływu w obszarze:

  • praw człowieka, w tym praw pracowniczych (np. przeciwdziałanie takiemu zjawisku jak mobbing), praw konsumentów i praw społeczności
  • praktyk korupcyjnych
  • niezgodności z literą i duchem przepisów prawa podatkowego
  • nieuczciwej konkurencji

Z praktycznego punktu widzenia, opublikowany dzisiaj raport pt. „Final Report on Minimum Safeguards” to sygnał, że jest to ostatni moment, aby przejrzeć w swojej organizacji polityki, procedury i mechanizmy należytej staranności. Przeprowadzenie takiego przeglądu umożliwi spółkom dopasowanie się do wymogów unijnej Taksonomii, która już jest obowiązkiem dla spółek raportujących wg. NFRD. W MATERIALITY opracowaliśmy odpowiednie narzędzie, które umożliwia spółkom przeprowadzenie tego badania zgodności w sposób w 100% zgodny z zaleceniami Platform on Sustainable Finance.” – dodaje Artur Gazda, Senior ESG Reporting Specialist.

 W rekomendacji dot. weryfikacji zgodności z Minimalnymi Gwarancjami nie zaszły istotne zmiany względem projektu Raportu zaprezentowanego w lipcu br. przez Platform on Sustainable Finance. Raport „Final Report on Minimum Safeguards” został sporządzony przez Platform on Sustainable Finance na zlecenie Komisji Europejskiej jako wyjaśnienie odnośnie stosowania Minimalnych Gwarancji zdefiniowanych w Rozporządzeniu dot. Taksonomii.

 

Udostępnij