Przejdź do treści

UNMUTE to pierwsza agencja skupiona na działaniach inkluzywnych dla OzN

Osoby z niepełnosprawnościami ciągle zmagają się z brakiem dostępności do informacji oraz produktów, ale także kultury, rozrywki i usług. Ich reprezentacja w mediach jest nieproporcjonalna do ich reprezentacji w społeczeństwie. Zmienić ma to wspólne przedsięwzięcie biznesowe Polskiego Związku Głuchych i grupy marketingowo-technologicznej Group One — agencja UNMUTE. Jej celem i obszarem działalności jest skuteczna walka ze wszelkimi formami wykluczenia poprzez angażowanie osób z niepełnosprawnościami do współpracy z firmami i markami m.in. w obszarze reklamy. To pierwsza tego typu inicjatywa na rynku komunikacji marketingowej łącząca biznes i NGO.

UNMUTE oddaje głos osobom z niepełnosprawnościami

Pracujący niepełnosprawni stanowią ok. 3,4% ogólnej liczby pracujących w głównym miejscu pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach (dane GUS za 2021 rok).   Jeszcze trudniej znaleźć reprezentację OzN w telewizji, reklamie czy filmie — massmedia i kinematografia przedstawiają w większości wyidealizowany obraz rzeczywistości, pomijając w niej osoby z niepełnosprawnościami. Zmagają się one nie tylko z brakiem dostępności do informacji, produktów, kultury, rozrywki czy usług, ale i z brakiem swojej reprezentacji w mainstreamie.
UNMUTE to wyjątkowa inicjatywa na rynku komunikacji marketingowej i pionierskie w tej branży wspólne przedsięwzięcie biznesu i NGO, która powstała po to, aby stworzyć przestrzeń dla OzN zarówno w obszarze zatrudnienia, jak i kultury, sztuki oraz reklamy.
Doświadczona grupa marketingowo-technologiczna Group One wspólnie ze stowarzyszeniem Polski Związek Głuchych (PZG) utworzyły spółkę, która jako ekspert od inkluzywności w biznesie będzie wspierała firmy, marki i inne podmioty komercyjne oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami (OzN) w skutecznej walce ze wszelkimi aspektami wykluczenia OzN.

Powstanie UNMUTE – agencji do spraw dostępności

Założenie agencji UNMUTE jest kolejnym krokiem w rozwoju długofalowej współpracy Polskiego Związku Głuchych i Group One trwającej od 2016 roku.  W tym czasie będąca częścią  Group One, agencja Change Serviceplan oraz PZG zrealizowali i przeprowadzili wspólnie 3 duże kampanie społeczne podejmujące temat wykluczenia osób głuchych z życia społecznego i kulturalnego. Jedną z nich było stworzenie zespołu złożonego z pięciorga głuchych artystów, występujących również pod nazwą UNMUTE. Efektem tych działań było zakwalifikowanie się zespołu UNMUTE w 2022 roku do preselekcji konkursu Eurowizji.
Agencja UNMUTE będzie skupiona na działaniach inkluzywnych dla OzN, takich jak likwidowanie barier w komunikacji, ułatwianie procesu zakupowego, angażowanie w projekty biznesowe, edukacja i promowanie filozofii oraz dobrych praktyk w obszarze inkluzywności.
Trzema kluczowymi filarami jej działalności są:
  • Angażowanie w projekty biznesowe poprzez agencję talentów, w której portfolio znajdą się osoby z niepełnosprawnościami, np. aktorzy, modele, a w przyszłości również fotografowie, operatorzy, designerzy i inni przedstawiciele środowisk kreatywnych. Osoby z niepełnosprawnościami będą również angażowane do projektów biznesowych w roli ekspertów oraz podwykonawców.
  • Zapewnienie dostępności poprzez udogodnienia, takie jak napisy, audiodeskrypcja, tłumaczenia na polski język migowy oraz specjalistyczna produkcja treści. Agencja zajmie się także audytami i wdrożeniami dostępnościowych rozwiązań w biznesie.
  • Edukacja w obszarze inkluzywności, obejmująca szkolenia dla firm, kursy online, badania oraz kampanie społeczne, które wspierają rozwijanie świadomości i praktyk inkluzywnych. UNMUTE będzie pomagać w likwidowaniu barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w życiu społecznym.

UNMUTE, a prawodawstwo

Od czerwca 2025 roku firmy prywatne w Europie będą zobowiązane do przestrzegania European Accessibility Act, czyli dyrektywy Unii Europejskiej mającej na celu poprawę dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami. Celem UNMUTE jest już dziś wypracowanie dobrych praktyk komunikacyjnych, w których dostępność będzie biznesowym standardem.
Europejski Akt o Dostępności (EAA – European Accessibility Act) to pierwsza kompleksowa regulacja dotycząca dostępności w prawie Unii Europejskiej, która obejmuje podmioty sektora prywatnego. Dyrektywa EAA obejmie firmy w całym łańcuchu dostaw od producentów, przez dystrybutorów i importerów, po usługodawców.
Udostępnij