Przejdź do treści

Organizatorzy Kongresu ESG

Liderzy zrównoważonego rozwoju łączą siły dla rozwijania i wdrażania idei ESG.

Poznaj Organizatorów

Główni Organizatorzy:

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Instytut ESG

Instytut ESG

Współorganizator:
Raport CSR

RaportCSR.pl

to portal zaangażowany społecznie. Jest jednym z najważniejszych projektów prowadzonych przez Instytut ESG, działający w ramach Fundacji XBW im. Ignacego Krasickiego. Portal jest jednym z największych i najstarszych źródeł informacji o CSR w Polsce. Ważnym projektem Fundacji XBW, który uzupełnia misję portalu RaportCSR.pl, jest magazyn o tej samej nazwie wydawany w tradycyjnej, drukowanej formie.
Współorganizator:
Logotyp ESG.PL

Platforma wiedzy oESG.pl

to projekt skierowany zarówno do stawiających pierwsze kroki w tematyce ESG (environmental, social and corporate governance, czyli: środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), jak również do tych, którzy mają tę tematykę w małym palcu. Pomysł powołania platformy wiedzy o ESG powstał podczas I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG.
Współorganizator:
Pracodawca Godny Zaufania

Forum Pracodawca Godny Zaufania

to inicjatywa zapoczątkowana w 2009 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami. Podstawowym celem Konkursu jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnych, zgodnych z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej.
Współorganizator:

Magazyn Raport ESG

pierwszy magazyn na polskim rynku, który porusza zagadnienia związane z ESG. Magazyn jest dostępny w prenumeracie, sieci Empik (miejsce 5. w Top Biznes i finanse) i eKiosk.