Przejdź do treści

Nagrody KOD ESG

Nagroda KOD ESG

KOD ESG to nagroda dla firm i instytucji, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki są przykładem dla innych.

Kapituła nagradza strategie, inicjatywy, innowacje, produkty i usługi, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm.

2 października br. po raz pierwszy zostały wręczone nagrody KOD ESG w pięciu kategoriach. Kapituła nagrodziła firmy i instytucje, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju. Podczas wydarzenia organizatorzy zaprezentowali również program „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, a zebrani eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy gotowi na ESG.

W skład Kapituły nagrody KOD ESG wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, redakcja RaportCSR.pl, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

– Kapituła nagrodziła firmy i osoby, które poprzez swoje działania i realizowane strategie i inicjatywy, pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm – mówi Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizatora III Kongresu ESG – Europa.

Laureaci Nagrody KOD ESG

2 października br. po raz pierwszy zostały wręczone nagrody KOD ESG w pięciu kategoriach. Kapituła nagrodziła firmy i instytucje, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju.

KOD OSOBOWOŚĆ 2023

KOD ESG w kategorii „Osobowość” otrzymała Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh – pierwszej i największej w Europie firmy zajmującej się pielęgnacją i odnową obuwia. Promotorka i edukatorka odpowiedzialnej konsumpcji mody i kultury less waste. W 2023 r. znalazła się w prestiżowym gronie 15 najbardziej obiecujących kobiet w biznesie na świecie, które zostały wybrane przez Departament Stanu USA do elitarnego programu mentoringowego Fortune Most Powerful Women. Laureatka pokazuje, że jednocześnie możemy spełniać swoje marzenia, realizować się w biznesie i działać na rzecz dobra naszej planety.

KOD „S” SPOŁECZEŃSTWO

DHL Parcel Polska został wyróżniony za prowadzoną politykę różnorodności w firmie. DHL może pochwalić́ się tym, że w tak „męskiej” branży zatrudnia prawie tysiąc kobiet – w tym 120 menedżerek i 200 kurierek. Pracownicy pochodzą z 10 krajów, są w rożnym wieku i mają różny stopień sprawności fizycznej – dzięki polityce różnorodności wzajemnie się uzupełniają, inspirują i motywują. DHL prowadzi także rozbudowaną politykę pracowniczą i prorodzinną.

KOD MEDIA

Grzegorz Nawacki został wyróżniony przez Kapitułę za promocję zasad odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców i edukację w zakresie raportowania niefinansowego. Na łamach Pulsu Biznesu przedsiębiorcy mogą znaleźć rzetelną wiedzę na temat ESG i oswoić się z koniecznością tworzenia i wdrożenia strategii ESG.

KOD „E” ŚRODOWISKO

L’Oréal Polska zostało docenione przez Kapitułę za działania prowadzone na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia śladu węglowego, korzystania z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia produkcji odpadów czy wprowadzaniu rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego. Zgodnie z globalną strategią L’Oréal for the future, do 2025 r. wszystkie zakłady przemysłowe, administracyjne i badawcze Grupy będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, wykorzystując w 100% energię odnawialną, pozyskiwaną lokalnie do 2030 r. Grupa zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 25% wartości bezwzględnej w porównaniu do 2016 r. oraz jako sygnatariusz zobowiązania ONZ „Business Ambition for 1.5°C”, L’Oréal zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.

KOD „G”: ŁAD KORPORACYJNY

BNP Paribas Bank Polska w ramach strategii GObeyond na lata 2022-2025 postawił sobie ambitne cele bycia liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także liderem zrównoważonych finansów. Kapituła szczególnie doceniła rozwój oferty zrównoważonych produktów i przywiązywanie dużej wagi do realnego wdrażania różnorodności, w tym zapewnienie odpowiedniego udziału kobiet w organach Banku, realizację racjonalnej, zrównoważonej i podlegającej kontroli polityki wynagradzania, stosowanie w praktyce zasady „zero tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć oraz za stawianie na stały, otwarty dialog z wszystkimi interesariuszami.

REGULAMIN ZASAD PRZYZNAWANIA NAGRODY KOD ESG

Nagrody Kod ESG. I edycja

Zobacz relacje z poprzednich wydarzeń

Dla mediów

Zespół prasowy Kongresu ESG pozostaje do dyspozycji przedstawicieli mediów. Zapraszamy do kontaktu, również w sprawie pozyskania akredytacji dziennikarskich.