III Kongres ESG

III Kongres ESG

31 stycznia 2024 r.

Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG będą przemiany społeczne i relacje pracodawców z pracownikami na europejskim rynku pracy.

Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, to inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w Polsce. Jest to forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem (liderami ESG), organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

W tej edycji wydarzenie nabiera międzynarodowego charakteru.

Udział w Kongresie ESG

III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się 31 stycznia 2024 r. w Warszawie, w Centralnym Domu Technologii.

W III Kongresie ESG można wziąć udział w dwóch formułach:

  • online – dostęp dla wszystkich chętnych,
  • offline (stacjonarny udział w Kongresie) – dla prelegentów, przedstawicieli Partnerów III Kongresu ESG.

 

REGULAMIN WYDARZENIA 

Zobacz relacje z poprzednich wydarzeń

Tematyka III Kongresu ESG

Gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju w pierwszej kolejności myślimy o transformacji energetycznej, przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym i zielonej rewolucji przemysłowej. Jednak niemniej istotne od kwestii środowiskowych są te związane ze społeczną odpowiedzialnością, a w Polsce i w całej Europie mamy w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. W celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, poprawy jakości naszego życia – musimy przede wszystkim zdefiniować problemy, a następnie przystąpić do ich rozwiązywania. Gdy to zrobimy, może okazać się, że czynnik „S” stanowi podstawę także dla „E” i „G”.

Tak jak do transformacji energetycznej nie trzeba dziś nikogo przekonywać, bo w prostym rachunku ekonomicznym prezesi firm bardzo szybko widzą zyski związane z ograniczeniem kosztów i nowymi możliwościami inwestycyjnymi, tak jeżeli chodzi o programy aktywizacyjne i włączające, cały czas jest bardzo dużo do zrobienia. Czy to się opłaca? Badania nie kłamią – wszystkie firmy, które tworzą różnorodne zespoły, gdzie łączy się osoby w różnym wieku, czy pochodzące z różnych środowisk, dostrzegają zdecydowanie pozytywny wpływ na kreatywność i efektywność. Co ważne, nie wprowadzimy rozwiązań mających zatrzymać zmiany klimatyczne, jeśli nie odniesiemy się do kwestii społecznych. Jak mamy mówić np. o ograniczeniu produkcji żywności w Europie, jeśli mamy perspektywę głodu w innych rejonach świata? Innych rozwiązań potrzebują społeczeństwa z krajów rozwiniętych, inne priorytety mają zaś przedstawiciele krajów rozwijających się, jeszcze inne – biednych. Podczas III Kongresu – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa chcemy pokazać „S” jako serce ESG. Od razu jednak wyjaśniając, że ESG ma rację bytu tylko jako całość, a więc współdziałanie wszystkich trzech obszarów environmental, social, governance.

Specjaliści podkreślają też, że osoby, które mają czas na hobby czują większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Warto pamiętać, że firma nie może wypełniać całego naszego życia. Potrzebujemy równowagi i balansu i czasu na zainteresowania, zabawy z dziećmi, spacer z psem i kolację z przyjaciółmi, ale także na zdobywanie nowych umiejętności – kursy językowe, czy studia podyplomowe. To nie koniec – firmy stosujące work-life balance są lepiej oceniane przez pracowników – łatwiej zatrzymują najlepszych specjalistów i nie muszą wydawać pieniędzy na długotrwały proces rekrutacji.

Pokażemy, że litery „S” i „G” mogą przynieść korzyści każdej organizacji – przekonują organizatorzy kongresu.

Konferencja zapowiadająca III Kongres ESG i nagrody KOD ESG

Program III Kongresu ESG poznamy już 2 października 2023 r. podczas konferencji Instytutu ESG w ramach której:

  • przedstawimy program III Kongresu ESG;
  • odbędzie się debata ekspercka pt. „Czy jesteśmy gotowi na ESG?” – będziemy sprawdzać czy przedsiębiorcy są już przygotowani do raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak sektory: publiczny i pozarządowy, mogą pomóc polskim firmom we wdrożeniu dyrektywy CSRD i jaki jest stan świadomości małych i średnich przedsiębiorstw;
  • wręczymy po raz pierwszy nagrody KOD ESG.

NAGRODA KOD ESG

KOD ESG to nagroda dla firm i instytucji, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki są przykładem dla innych. Kapituła nagradza strategie, inicjatywy, innowacje, produkty i usługi, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm.

Nagroda jest przyznawana w pięciu kategoriach:

KOD OSOBOWOŚĆ 2023

W kategorii Kod „Osobowość” nagradzane będą osoby, które szczególnie przyczyniają się do promocji wdrażania idei ESG. W tej kategorii nagradzane zostaną osoby fizyczne z instytucji, firm czy organizacji pozarządowych, które wspierają odpowiedzialny biznes, angażują się w szczególny sposób w walkę o ochronę środowiska, praw człowieka i wdrożenie dobrych praktyk w biznesie.

KOD „E”: środowisko

W kategorii Kod „E” nagradzane firmy muszą wykazać jakie działania prowadzą na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

KOD „S”: społeczeństwo

W kategorii Kod „S” nagradzane firmy muszą wykazać jakie działania prowadzą na rzecz przemian społecznych, promowania różnorodności i programów włączających oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

KOD „G”: ład korporacyjny

W kategorii Kod „G” nagradzane firmy muszą wykazać jakie działania na rzecz wdrażania inicjatyw, reguł i zasad dobrych praktyk w firmach i instytucjach.

KOD MEDIA

W kategorii Kod „Media” nagrodzeni będą dziennikarze, którzy przyczyniają się do upowszechniania wiedzy na temat ESG – związanych z tym wyzwań i obowiązków, a także ze zmian płynących korzyści.


REGULAMIN ZASAD PRZYZNAWANIA NAGRODY KOD ESG

Dla mediów

Zespół prasowy Kongresu ESG pozostaje do dyspozycji przedstawicieli mediów. Zapraszamy do kontaktu, również w sprawie pozyskania akredytacji dziennikarskich.