Przejdź do treści

III Kongres ESG

III Kongres ESG

Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa

Wydarzenie odbyło się 31 stycznia 2024 roku w Warszawie w formie hybrydowej.

Tematyka III Kongresu ESG

Gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju w pierwszej kolejności myślimy o transformacji energetycznej, przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym i zielonej rewolucji przemysłowej. Jednak niemniej istotne od kwestii środowiskowych są te związane ze społeczną odpowiedzialnością, a w Polsce i w całej Europie mamy w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. W celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, poprawy jakości naszego życia – musimy przede wszystkim zdefiniować problemy, a następnie przystąpić do ich rozwiązywania. Gdy to zrobimy, może okazać się, że czynnik „S” stanowi podstawę także dla „E” i „G”.

Tak jak do transformacji energetycznej nie trzeba dziś nikogo przekonywać, bo w prostym rachunku ekonomicznym prezesi firm bardzo szybko widzą zyski związane z ograniczeniem kosztów i nowymi możliwościami inwestycyjnymi, tak jeżeli chodzi o programy aktywizacyjne i włączające, cały czas jest bardzo dużo do zrobienia. Czy to się opłaca? Badania nie kłamią – wszystkie firmy, które tworzą różnorodne zespoły, gdzie łączy się osoby w różnym wieku, czy pochodzące z różnych środowisk, dostrzegają zdecydowanie pozytywny wpływ na kreatywność i efektywność. Co ważne, nie wprowadzimy rozwiązań mających zatrzymać zmiany klimatyczne, jeśli nie odniesiemy się do kwestii społecznych. Jak mamy mówić np. o ograniczeniu produkcji żywności w Europie, jeśli mamy perspektywę głodu w innych rejonach świata? Innych rozwiązań potrzebują społeczeństwa z krajów rozwiniętych, inne priorytety mają zaś przedstawiciele krajów rozwijających się, jeszcze inne – biednych.

Podczas III Kongresu – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa przedstawiliśmy „S” jako serce ESG. Od razu jednak wyjaśniając, że ESG ma rację bytu tylko jako całość, a więc współdziałanie wszystkich trzech obszarów environmental, social, governance.

Specjaliści podkreślają też, że osoby, które mają czas na hobby czują większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Warto pamiętać, że firma nie może wypełniać całego naszego życia. Potrzebujemy równowagi i balansu i czasu na zainteresowania, zabawy z dziećmi, spacer z psem i kolację z przyjaciółmi, ale także na zdobywanie nowych umiejętności – kursy językowe, czy studia podyplomowe. To nie koniec – firmy stosujące work-life balance są lepiej oceniane przez pracowników – łatwiej zatrzymują najlepszych specjalistów i nie muszą wydawać pieniędzy na długotrwały proces rekrutacji. To tylko wybrane wnioski III Kongresu ESG.

Podczas III Kongresu ESG po raz pierwszy zostały przedstawione wyniki raportu „Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG”, przygotowanego przez agencję badawczą PSMM Monitoring & More. Dane są wynikiem monitoringu 5 mln źródeł internetowych i social media, 1100 tytułów prasowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych.
Raport jest do pobrania tutaj

Liczby

Galeria zdjęć III Kongresu ESG

Zobacz III Kongres ESG

Zobacz relacje z poprzednich wydarzeń

Dla mediów

Zespół prasowy Kongresu ESG pozostaje do dyspozycji przedstawicieli mediów. Zapraszamy do kontaktu, również w sprawie pozyskania akredytacji dziennikarskich.