Przejdź do treści

III Kongres ESG

III Kongres ESG

Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa

Wydarzenie odbędzie się 31 stycznia 2024 roku w Warszawie w formie hybrydowej.

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawimy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – będziemy analizować przez pryzmat zmian społecznych.

Pierwszy Kongres ESG został powołany do życia w 2022 roku , by stworzyć forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem (liderami ESG), organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Ten pierwszy okrągły stół poświęcony kwestiom ESG w Polsce zorganizowaliśmy niedługo po tym, gdy w UE rozpoczęły się prace nad dyrektywą CSRD i europejskimi standardami raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5,5 mln osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongres ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już 31 stycznia 2024 odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – sustainable development leaders).

Kwestie społeczne to nie tylko dbanie o komfort pracy, ale przede wszystkim właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim, wprowadzenie kultury korporacyjnej oraz prowadzenie właściwych relacji z kontrahentami. Promowanie różnorodności, realizacja programów włączających grupy wykluczonych, wyrównywanie szans kobiet, seniorów i osób z niepełnosprawnościami to jedne z najważniejszych zadań dla rządzących i firm. Wszystkie przemiany, które wprowadzamy dziś, dokonują się z myślą o wspólnej, lepszej przyszłości. Cytując pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. – Nasza wspólna przyszłość: „rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Korzystajmy z potencjału i możliwości całego naszego społeczeństwa – to ogromna szansa na szybszy wzrost naszej gospodarki i wprowadzenie zmian dobrych dla naszej planety.

 III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa to inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w Europie. Jest to forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem (liderami ESG), organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Udział w Kongresie ESG

III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się 31 stycznia 2024 r. w Warszawie, w Centralnym Domu Technologii.

W III Kongresie ESG można wziąć udział w dwóch formułach:

  • online – dostęp dla wszystkich chętnych,
  • offline (stacjonarny udział w Kongresie) – dla prelegentów, przedstawicieli Partnerów III Kongresu ESG.

 

REGULAMIN WYDARZENIA 

Zobacz relacje z poprzednich wydarzeń

Tematyka III Kongresu ESG

Gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju w pierwszej kolejności myślimy o transformacji energetycznej, przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym i zielonej rewolucji przemysłowej. Jednak niemniej istotne od kwestii środowiskowych są te związane ze społeczną odpowiedzialnością, a w Polsce i w całej Europie mamy w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. W celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, poprawy jakości naszego życia – musimy przede wszystkim zdefiniować problemy, a następnie przystąpić do ich rozwiązywania. Gdy to zrobimy, może okazać się, że czynnik „S” stanowi podstawę także dla „E” i „G”.

Tak jak do transformacji energetycznej nie trzeba dziś nikogo przekonywać, bo w prostym rachunku ekonomicznym prezesi firm bardzo szybko widzą zyski związane z ograniczeniem kosztów i nowymi możliwościami inwestycyjnymi, tak jeżeli chodzi o programy aktywizacyjne i włączające, cały czas jest bardzo dużo do zrobienia. Czy to się opłaca? Badania nie kłamią – wszystkie firmy, które tworzą różnorodne zespoły, gdzie łączy się osoby w różnym wieku, czy pochodzące z różnych środowisk, dostrzegają zdecydowanie pozytywny wpływ na kreatywność i efektywność. Co ważne, nie wprowadzimy rozwiązań mających zatrzymać zmiany klimatyczne, jeśli nie odniesiemy się do kwestii społecznych. Jak mamy mówić np. o ograniczeniu produkcji żywności w Europie, jeśli mamy perspektywę głodu w innych rejonach świata? Innych rozwiązań potrzebują społeczeństwa z krajów rozwiniętych, inne priorytety mają zaś przedstawiciele krajów rozwijających się, jeszcze inne – biednych. Podczas III Kongresu – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa chcemy pokazać „S” jako serce ESG. Od razu jednak wyjaśniając, że ESG ma rację bytu tylko jako całość, a więc współdziałanie wszystkich trzech obszarów environmental, social, governance.

Specjaliści podkreślają też, że osoby, które mają czas na hobby czują większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Warto pamiętać, że firma nie może wypełniać całego naszego życia. Potrzebujemy równowagi i balansu i czasu na zainteresowania, zabawy z dziećmi, spacer z psem i kolację z przyjaciółmi, ale także na zdobywanie nowych umiejętności – kursy językowe, czy studia podyplomowe. To nie koniec – firmy stosujące work-life balance są lepiej oceniane przez pracowników – łatwiej zatrzymują najlepszych specjalistów i nie muszą wydawać pieniędzy na długotrwały proces rekrutacji.

Pokażemy, że litery „S” i „G” mogą przynieść korzyści każdej organizacji – przekonują organizatorzy kongresu.

Dla mediów

Zespół prasowy Kongresu ESG pozostaje do dyspozycji przedstawicieli mediów. Zapraszamy do kontaktu, również w sprawie pozyskania akredytacji dziennikarskich.