Przejdź do treści

Piotr Henryk Skarżyński

Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Asystent dydaktyczny w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Wybitny specjalista otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii oraz zdrowia publicznego. Uznany w międzynarodowym i krajowym środowisku naukowym autor i współautor ponad 1306 publikacji oraz 2488 wystąpień konferencyjnych (w tym 208 jako moderator i uczestnik okrągłych stołów, 216 jako instruktor, operator wykonujący operacje pokazowe). Pełni funkcje w zarządzie i władzach prestiżowych towarzystw naukowych, m.in. jako członek-współzałożyciel Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia, ekspert WHO ds. zdrowia cyfrowego, członek zarządu i reprezentant Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i eZdrowia.

Prezydent-elekt (od 2023 roku) i Prezydent (od 2024 roku) Międzynarodowej Rady Doradczej – International Advisory Board w ramach Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi, Wice-Przewodniczący grupy Hearring, członek Komitetu Sterującego Facial Nerve Stimulation, członek komitetów AAO-HNS: Hearing Committee (2018–2019), Implantable Hearing Devices Committee oraz Otology & Neurotology Education Committee (2021–2022), a także Goodwill Ambassador reprezentującego Polskę podczas kongresu AAO-HNSF 2021 Annual Meeting & OTO Experience i wiele innych.