Przejdź do treści

ESG i zielona transformacja

Rynek pracy nieustannie ewoluuje, a jednym z najmocniejszych trendów ostatniego czasu jest zielona transformacja. Szacuje się, że niemal wszystkie kompetencje będą musiały ulec zmianie, by dostosować pracowników do zielonych strategii biznesowych. Jak pokazuje badanie ManpowerGroup, w największym stopniu na nowo zostaną zdefiniowane umiejętności obszaru zrównoważonego rozwoju i środowiska (56%), a także sprzedaży i marketingu (56%).

 

Dane analizy ManpowerGroup „Niedobór talentów” wskazują, że dostosowanie firm do zielonej transformacji będzie wymagało od organizacji niemałych zmian. Największą ewolucję czekają naturalnie umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju & środowiska (56%), bowiem to one w największym stopniu muszą zostać zrewolucjonizowane względem legislacji, nowopowstałych strategii czy potrzeb organizacji.
– Największe zmiany, zarówno od strony świadomości, jak i czysto formalnej czy technicznej, powinny dotyczyć działań związanych z kompetencjami pracowników z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Brzmi to bardzo spójnie, wręcz naturalnie z całą ideą wdrażania polityki ESG – mówi Agnieszka Adamiec, ekspertka rynku pracy, Business Development Manager w Manpower Polska. – Należy podkreślić, że dotychczas ten zakres rozumiany był nie tylko jako wpływ organizacji na środowisko, ale głównie jako zaplanowany, korzystny rozwój samej firmy zgodny z jej długofalowymi celami biznesowymi. Obecnie tego typu działania są ukierunkowane na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz społeczeństwo, a więc i pracowników, poprzez wdrażanie m.in. strategii work-life balance, a także odpowiedzialnej polityki propracowniczej. Sam rozwój organizacji rozumiany przez pryzmat ESG, to ukierunkowanie zmian organizacji w taki sposób, by ta w perspektywie określonego czasu mogła stać się nie tylko neutralna wobec klimatu, ale miała znacząco pozytywne oddziaływanie na środowisko – na przykład poprzez realizowanie działań proekologicznych i odpowiedzialnych społecznie w ramach polityki ESG –dodaje ekspertka.

Sprzedaż & marketing oraz logistyka & operacje – te branże muszą się „zazielenić”

Raport ManpowerGroup pokazuje, że na podobnym poziomie zielonych zmian ewoluują kompetencje związane ze sprzedażą & marketingiem (56%), logistyką & operacjami (55%), a także produkcją (54%).
– Organizacje będą przystosowywać się do zmieniającego otoczenia biznesowego. Pracownicy muszą zweryfikować działania, zwracać uwagę m.in. na użyte materiały czy poziom emisji odpadów podczas produkcji czy transportu, ale również odpowiedzialne i etyczne traktować pracowników zaangażowanych we wszystkie etapy powstania produktu. Troska o środowisko przy procesach produkcji to jedno, natomiast odpowiedzialność za pracowników jest tak samo ważna przy tworzeniu wizji produktu jako „przyjaznego” środowisku – podkreśla ekspertka Manpower.
Top 5 kompetencji wymagających największych zmian na rzecz zielonej transformacji zamykają umiejętności techniczne (53%).  – W odniesieniu do ról technicznych nie bez znaczenia jest z pewnością rozwój elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, transformacji technologicznej i energetycznej wraz z perspektywą budowy elektrowni atomowych w Polsce w nadchodzących latach. Wysoki niedobór kandydatów z umiejętnościami w obszarze obsługi klienta czy logistyki i operacji są również następstwem cyfryzacji procesów sprzedażowych, rozwoju branży e-commerce, a także przeniesieniem sprzedaży do sieci – dodaje Szymon Rudnicki, dyrektor Talent Solutions ManpowerGroup.

Ewolucja kompetencji talentów początkiem zielonej rewolucji

Jak mówi Agnieszka Adamiec, w ramach wszystkich zielonych zmian na rynku pracy, pracodawcy powinni brać pod uwagę kilka kluczowych kompetencji u potencjalnych kandydatów. – Są nimi umiejętność świadomego i rzetelnego analizowania, elastyczność, łatwość zmiany kluczowych odpowiedzialności, co wynika ze zmian w priorytetach organizacji. Kompetencje miękkie, jak empatia, świadomość społeczna i ekologiczna, priorytetyzacja celów długofalowych są cechami, które wpisują się także w proces transformacji. Oczywiście w zależności od branży, kompetencje będą nieco się zmieniać, np. w usługach czy marketingu szczególnie cenne będą te miękkie, natomiast w produkcji czy inżynierii pracodawcy będą zwracać uwagę na kwalifikacje techniczne, umożliwiające wprowadzanie niezbędnych innowacji w firmie. Jednocześnie organizacje powinny otwierać się na „plastyczność” uniwersalnych kompetencji, jak znajomość i obsługa systemów, dzięki którym pracownicy będą w stanie szybko transformować także swoją rolę w organizacji. Jednak kluczowym wspólnym mianownikiem jest ugruntowana świadomość celu wprowadzania określonych zmian w procesie integracji polityki organizacji z polityką ESG. Zmiany mogą zostać wdrożone i przynosić określone efekty tylko w sytuacji, w której realizujące je zespoły będą w pełni przekonane o celowości tej ewolucji – podsumowuje ekspertka Manpower.
Udostępnij