Przejdź do treści

Istotność (ang. materiality)

Kryterium stosowane w celu określenia minimalnego zakresu informacji, jakie przedsiębiorstwo powinno ujawnić w formalnym sprawozdaniu. Stosowane w praktyce definicje minimalnego zakresu bardzo się różnią.

Definicje istotności (oryg. materiality) mogą uwzględniać decyzje akcjonariuszy oparte na wycenie, szersze interesy akcjonariuszy, lub opinie szerszego kręgu interesariuszy w połączeniu z ocenami pozytywnych i negatywnych wpływów przedsiębiorstwa na społeczeństwo.

Udostępnij