Przejdź do treści

Łańcuch wartości

Łańcuch wartości przedsiębiorstwa obejmuje działania, w wyniku których wkład przekształcany jest w produkt przez dodanie wartości. W jego skład wchodzą podmioty, z którymi przedsiębiorstwo utrzymuje bezpośrednie lub pośrednie relacje biznesowe i które (a) dostarczają produkty lub usługi, wykorzystywane do wytwarzania produktów lub świadczenia usług przedsiębiorstwa lub (b) otrzymują produkty lub usługi od przedsiębiorstwa.

Udostępnij