Przejdź do treści

Filip Osadczuk: Troska o środowisko naturalne to kluczowy filar ESG

Na zdjęciu Filip Osadczuk

Jak PGE Polska Grupa Energetyczna rozumie rolę organizacji prowadzącej w zielonej zmianie, jaki kształt i cel będą miały działania edukacyjne dotyczące liczenia śladu węglowego czy roli odbiorców energii w łańcuchu wartości? Tłumaczy Filip Osadczuk – pełnomocnik zarządu ds. ESG, szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna.

Dbałość o ESG obejmuje również partnerów biznesowych PGE, inwestorów i instytucje finansowe. Odpowiednio realizowana strategia w zakresie zrównoważonego rozwoju zaowocuje bardziej korzystną ceną kapitału. Będzie on dostarczany po niższej cenie firmom wpisującym się w ideę zrównoważonego rozwoju. A w przypadku sektora energetycznego – realizującym cele dekarbonizacyjne. Wobec zmian, przed którymi stoi przedsiębiorstwo, czynnik ten ma fundamentalne znaczenie – tłumaczy Osadczuk.

ESG jawi się więc już nie tylko jako idea, lecz jako realny element determinujący aktywność wszystkich podmiotów z branży energetycznej, wpływający na ich pozycję i możliwości rozwojowe. A także czynnik wymagający zmiany myślenia o hierarchii wartości, która powinna wychodzić poza wskaźniki finansowe. – Aby te wartości zrealizować, musimy je wpleść w tryby organizacji – podkreśla.

Rozmowa odbywał się podczas I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Kongres odbył się 25 stycznia 2022 r. w Warszawie.

Udostępnij