Przejdź do treści

FOB publikuje 22. edycję Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

16 kwietnia br. podczas konferencji “Targi Idei ESG” odbyła się premiera 22. edycji corocznego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W publikacji zaprezentowano 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm. Raport jest największym w Polsce przeglądem dobrych praktyk rynkowych z obszaru zrównoważonego rozwoju. Partnerem 22. edycji publikacji FOB jest mLeasing.

Obecna edycja raportu przyniosła kilka istotnych zmian. Do 5 ograniczono liczbę praktyk, które może zgłosić dana firma. Nowością jest także możliwość przypisania danej dobrej praktyki do poszczególnych European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – standardów raportowania wprowadzonych zgodnie z Corporate Sustainability Reporting Directive.

Raport obrazuje trendy i wyzwania ESG w działaniach firm w Polsce

Dobre praktyki zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000.
W zestawieniu znajduje się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm.  W zdecydowanej większości (75 proc.) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. 16 proc. stanowią firmy średnie, a firmy małe i mikro to odpowiednio 7 proc. i 2 proc. reprezentowanych przedsiębiorstw.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku najwięcej działań zaprezentowanych
w Raporcie dotyczy zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk). Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki).

Nowością w 22. raportu była możliwość przypisania praktyki do poszczególnych ESRS. Najliczniejszą grupę stanowią działania związane z ESRS S1 – Właśni pracownicy (207 dobrych praktyk), następnie ESRS S3 – Społeczności dotknięte (163 dobre praktyki) oraz ESRS E1 – Zmiana klimatu (84 dobre praktyki).

73 proc. firm uczestniczących w przeglądzie deklaruje, iż podlega obowiązkowi raportowania zgodnie z CSRD. Jako największe wyzwania związane z implementacją tej regulacji wskazały m.in. zbieranie danych w łańcuchu dostaw (115 wskazań) i definiowanie procesu podwójnej istotności (64 wskazań).

Praktyki zgłoszone do raportu są opisane także pod kątem kontrybucji do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Najczęściej są to działania dotyczące Celu 3 Dobre zdrowie i jakość życia (221 dobrych praktyk), Celu 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
(218 dobrych praktyk) i Celu 4 Dobra jakość edukacji (214 dobrych praktyk). Najrzadziej wskazywanymi są: Cel 2 Zero głodu (13 dobrych praktyk), Cel 16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (12 dobrych praktyk) oraz Cel 14 Życie pod wodą (3 dobre praktyki).

– Ostatni rok przyniósł dużą dynamikę w obszarze odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do napływu nowych regulacji. Jednym z kamieni milowych było przyjęcie przez Komisję Europejską zestawu ESRS. Opublikowano także kolejne akty delegowane do tzw. Taksonomii UE. Ubiegły rok upłynął również pod znakiem intensywnych prac nad CSDDD. Firmy w Polsce, nie tylko ze względu na falę nowych regulacji, dostrzegają konieczność strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz korzyści wynikające ze zrównoważonej transformacji. To kierunek, w którym podążaliśmy – jako środowisko skupione wokół FOB – od wielu lat. Obecne trendy są zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Aby im sprostać, potrzebujemy  zaangażowania i wielostronnej współpracy, do której niezmiennie zapraszamy – podkreśla w słowie wstępnym do Raportu Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Premiera raportu odbyła się 16 kwietnia br. w CK ADN w Warszawie w ramach części plenarnej konferencji FOB “Targi Idei ESG”. Wydarzenie zgromadziło blisko 300 profesjonalistów_ek z obszarów związanych z szeroko rozumianym sustainability. Partnerami strategicznymi konferencji byli: Respect Energy, EY i Citi Handlowy.

Więcej: Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” – Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Udostępnij