Przejdź do treści

Hasco-Lek mecenasem dobroczynności – pomagamy i aktywizujemy do pozytywnych zmian

Hasco-Lek S.A. od wielu lat realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego. Firma angażuje się w różnorodne projekty społeczne i dobroczynne, a od blisko 17 lat poprzez powołaną z inicjatywy Zarządu i pracowników Fundację Hasco-Lek, niesie pomoc najbardziej potrzebującym.  

Firma Hasco-Lek S.A. od blisko 40 lat obecna jest na rynku farmaceutycznym. Dbając o bezpieczeństwo lekowe Polaków, Zarząd firmy od wielu lat angażuje się w szereg akcji o charakterze społecznym i dobroczynnym, odpowiadając na aktualne potrzeby i wyzwania świata, a także współpracując z organizacjami rządowymi, lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami, szpitalami oraz placówkami ochrony zdrowia.

Pomaganie mamy w DNA!

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 powstała akcja „Pomaganie mamy w DNA”, która została utworzona z inicjatywy Agnieszki Han – Wiceprezes Zarządu PPF Hasco-Lek S.A. oraz Prezes Fundacji Hasco-Lek, a głównym celem było udzielenie wsparcia placówkom medycznym poprzez zaopatrzanie personelu w niezbędne środki ochrony osobistej, w tym przede wszystkim w preparaty i produkty dezynfekujące. Po wybuchu wojny kontynuowano pomoc dla mieszkańców Ukrainy pod hasłem #HascoLekdlaUkrainy, zabezpieczając ich w zapas niezbędnych leków.

„Ostatnie lata były czasem niepokoju i wielu wyzwań, które wobec profilu naszej działalności były testem z odpowiedzialności i elastyczności dla całej organizacji.  Oficjalnie stan zagrożenia epidemiologicznego został zniesiony, ale o naszych sąsiadach nie można zapominać – potrzebują ciągłego wsparcia, prowadząc walkę o swoją niepodległość i wartości tożsame dla wszystkich państw UE i NATO.  Dla większości z nas – pracowników Hasco-Lek, był to okres wytężonej, intensywnej pracy wymagającej zaangażowania i synergii działań. Jestem dumny ze współpracy całego zespołu, który stanął na wysokości zadania, udowadniając, że strategicznym filarem naszej firmy są ludzie – współpracownicy i partnerzy, wiem, że na nich można polegać w każdej wymagającej sytuacji” – podkreśla dr Tomasz Han, Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek S.A.

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie wiele instytucji zaangażowało się w bezpośrednią pomoc wschodnim sąsiadom. Jednym z pierwszych działań przedsiębiorstwa było zabezpieczenie ukraińskich rodzin przybywających do Polski w leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz środki antyseptyczne. Hasco-Lek S.A. udostępniło też cały swój hotel w Środzie Śląskiej, udzielając noclegu dla blisko 100 osób (w tym samotnych matek z dziećmi). Z obiektu obecnie wziąć korzystają obywatele z Ukrainy.

Pakiet pomocowy zawierał także opiekę lekarską, zorganizowaną przy współpracy ze szpitalem Vratislavia Medica. W pierwszym tygodniu osoby przebywające w hotelu mogły skorzystać również z konsultacji lekarskich. Potrzebujący otrzymali niezbędne leki oraz suplementy wspierające odporność, a chętni zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. We współpracy z hotelem, który należy do Hasco-Lek S.A., zorganizowany został charytatywny koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej, a dochód z całości koncertu został przekazany na pomoc ukraińskim rodzinom.

Pracownicy Hasco-Lek S.A. zaangażowali się w realizowane w zakładzie zbiórki rzeczowe oraz tłumaczenia językowe. Pomoc jaką przekazano w ramach trwającej nieprzerwanie od 2020 roku inicjatywy „Pomaganie mamy w DNA” w postaci darowizn rzeczowych i finansowych oszacowano na blisko 2 miliony złotych.

Łączy nas pomaganie

Hasco-Lek S.A. pod hasłem „Pomagam? Naturalnie” (*wcześniej ”Podaruj zdrowie nie tylko sobie“) realizuje kampanię marketingu społecznego. Dzięki niej 3% dochodu ze sprzedaży produktów z serii NaturKaps przekazywana jest na rzecz realizacji działań statutowych oraz projektów Fundacji Hasco-Lek. Każdy konsument kupujący produkty Hasco-Lek bierze udział w akcji i wspiera osoby potrzebujące. Od 2012 roku do chwili obecnej zebrano ponad milion złotych. Środki zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych oraz programu wsparcia sportowców z niepełnosprawnościami. Wytyczony od 2019 roku kierunek działania również przyczynia się do niwelowania napotkanych przez zawodników barier, pomaga sportowcom w realizacji ich pasji – będącą formą rehabilitacji, a także spełnianiu marzeń oraz osiąganiu licznych sukcesów na arenach krajowych i międzynarodowych.

Od powołania Fundacji Hasco-Lek, pomoc została udzielona ponad 500 razy na łączną kwotę około 3 milionów złotych. Działania są realizowane w obszarach: otaczania opieką dzieci, realizacji działań na rzecz rozwoju edukacji i młodych talentów, niesieniu pomocy w pokonywaniu barier oraz wsparciu ochrony zdrowia.

Podczas X edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, Hasco-Lek zostało wyróżnione za wdrożony program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego na mocy porozumienia nasi pracownicy mogli przeznaczyć jeden 8-godzinny dzień pracy na realizację działań charytatywnych przy współpracy i wsparciu Fundacji Hasco-Lek. Wolontariusze zrealizowali akcje pomocowe skierowane dla najmłodszych dzieci, organizując dla nich m.in aktywne  spędzanie czasu wolnego (np. zorganizowana została wycieczka do zoo oraz gra terenowa i zabawy integracyjne). Wśród inicjatyw znalazły się również autorskie edukacyjne warsztaty farmaceutyczne promujące zawód farmaceuty oraz rozwijające u dzieci zainteresowanie naukami biologicznymi. Projekty skierowane były także dla podopiecznych z niepełnosprawnościami przebywających w placówkach i zakładach leczniczo-opiekuńczych. Do tej pory blisko 200 pracowników ze spółek Grupy Hasco stało się wolontariuszami, a idea wolontariatu objęła łącznie 1600 osób.

W wolontariat pracowniczy angażują się pracownicy zatrudnieni w spółkach Grupy Hasco-Lek, którzy chętnie biorą udział w wydarzeniach sportowych, szczególnie tych o charakterze charytatywnym jak Bieg Firmowy oraz w działaniach na rzecz podopiecznych z Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach.

Zaangażowanie w naukę i wsparcie młodych talentów

W regionie Dolnego Śląska, Hasco-Lek S.A. jest jednym z większych pracodawców, a także atrakcyjnym i nowoczesnym miejscem pracy dla młodych talentów. Przedsiębiorstwo umożliwia rozwój zainteresowań w dziedzinach medycyny, farmacji, chemii, przemysłu kosmetycznego oraz w zakresie świadczonych usług, w tym: badawczo-rozwojowych, eksperckich i analitycznych. Od lat Hasco-Lek S.A. dąży do zacieśniania współpracy pomiędzy biznesem, a naukowcami. Jej ważnym elementem są wspólne prace badawczo-rozwojowe, których efektem są powstające innowacyjne produkty oraz ich upowszechnienie (dostępność dla każdego klienta).

Jednym z wieloletnich, stałych partnerstw jest współpraca firmy z placówkami naukowo-dydaktycznymi i realizacja projektów z największymi uczelniami – Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Wrocławskim poprzez m.in. program stypendialny.

Materiał Partnera Strategicznego XIII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Udostępnij