Przejdź do treści

Nauka i biznes łączą siły dla dobra pacjentów

Nowe leki czy inne odkrycia z dziedziny farmacji, ratujące zdrowie i życie pacjentów, a także podnoszące jego komfort, nie mogłoby powstać bez zaangażowania naukowców oraz całego zaplecza – nowoczesnych laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych. Współpraca biznesu ze środowiskiem naukowym jest motorem postępu oraz innowacji. Wspieranie projektów na styku nauki i biznesu to jeden z celów Hasco-Lek S.A.

Ciągły rozwój to bez wątpienia najważniejszy element każdej firmy. Dlatego tak ważnym obszarem działań Hasco-Lek S.A. jest pion badawczo-rozwojowy. Od 2004 r. za działania w obszarze projektów badawczych oraz technologiczny rozwój produktów leczniczych odpowiada innowacyjne Centrum Badawczo‑Rozwojowe Novasome, jedna ze spółek Grupy Hasco. W 2018 r. CBR Novasome poszerzyło swoją działalność o Ośrodek Badań Klinicznych. Ścisła współpraca badawczo-rozwojowa, wymiana doświadczeń i najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych przekłada się na konkretne wyniki oraz w perspektywie – korzyści dla pacjentów.

W portfolio Hasco-Lek S.A. znajduje się ponad 350 produktów: leków, suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Spośród tych produktów Polacy najczęściej sięgają po leki przeciwbólowe z rodziny IBUM – zarówno w postaci kapsułek żelatynowych miękkich dla dorosłych, jak i zawiesiny dla dzieci. Najprawdopodobniej każdy z nas w czasie przeziębienia choć raz zastosował syrop prawoślazowy, a w swojej apteczce z pewnością ma wodę utlenioną produkowaną przez Hasco-Lek.

„Sumienna, często trwająca kilka lat, praca nad produktem wykonana przez naszych pracowników oraz dostęp do zaawansowanych sprzętów, umożliwiły wprowadzenie na rynek wielu innowacyjnych produktów.” – mówi dr Tomasz Han, Wiceprezes Hasco-Lek S.A. oraz Prezes CBR Novasome sp. z o.o. „Trudno pominąć tu takie marki jak Mel – unikatowy produkt przeciwbólowy rozpuszczający się w ustach czy Nomigren – specjalistyczny lek przeciwmigrenowy z almotryptanem. Dumni jesteśmy też z takich produktów takich jak: Hascovir Lipożel, Ferovit Bio Special czy Magmil Bio Special, w których zastosowaliśmy opatentowaną technologię liposomalną. Polega ona na zamknięciu substancji czynnej w dwuwarstwowej otoczce lipidowej, co zwiększa biodostępność leku i jednocześnie zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych” – dodaje.

Istotną kwestią dla firmy jest wychodzenie naprzeciw potrzebom społecznym. Dostrzegana jest coraz większa świadomość zdrowotna pacjentów. W tym zakresie ważnym elementem opieki zdrowotnej staje się więc możliwość stosowania leków wydawanych bez recepty. I w tym kierunku również prowadzone są badania w Hasco-Lek, aby potrzeby te zaspokajać.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest kluczem do postępu. Hasco-Lek, jako jeden z największych pracodawców Dolnego Śląska od wielu lat współpracuje z publicznymi uczelniami z terenu Wrocławia. Partnerstwo z ośrodkami nauki zlokalizowanymi w tym samym mieście, co siedziba firmy, jest jednym z istotnych filarów społecznej odpowiedzialności firmy Hasco-Lek S.A. w jego najbliższym otoczeniu.

„Współpraca ze środowiskiem naukowym przynosi wielowymiarowe korzyści. Przeprowadzane w firmie badania oraz współpraca z wieloma uczelniami wyższymi umożliwiają naszym pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nasi pracownicy chętnie dzielą się zdobytą w firmie wiedzą ze studentami, prowadząc na uczelniach liczne prelekcje i wykłady” – wskazuje dr Tomasz Han.

Hasco-Lek S.A. współpracuje z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

„Wspólne inicjatywy realizowane przez Hasco-Lek i Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, mają na celu stworzenie warunków wspomagających współpracę środowiska nauki i biznesu. Cennym elementem tej kooperacji są działania zmierzające do wdrożenia w praktyce wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i ich upowszechnienie, wspólne uczestnictwo w konferencjach naukowych, wzajemna pomoc w uzyskiwaniu dostępu do najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych, a także wspólna realizacja prac magisterskich oraz doktoratów wdrożeniowych” – mówi Profesor Sławomir Berski, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ważnym elementem aktywności Hasco-Lek S.A. jest też przynależność do wielu instytucji i organizacji branżowych. Spółka jest jednym z założycieli Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych „Polfarmed”, która zrzesza krajowych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania m.in. produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W składzie Rady Izby do tej pory zasiada dr Stanisław Han. Przedsiębiorstwo od wielu lat jest także członkiem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które swoje działania realizowało między innymi poprzez wydawanie czasopisma Postępy Fitoterapii, gdzie redaktorem naczelnym był dr Stanisław Han.

Materiał Partnera Strategicznego XIII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Udostępnij