Przejdź do treści

Popraw swój świat z OZE. Finał konkursu dla młodzieży

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej rozstrzygnęła konkurs „Popraw swój świat z OZE”. Przedmiotem konkursu, który był skierowany do uczniów szkół średnich, było przedstawienie własnego pomysłu w zakresie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii.”

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół w województwie mazowieckim i lubelskim; z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół nr 3 z Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Łosicach, oraz z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie.
Celem konkursu zorganizowanego przez Fundację było zwrócenie uwagi młodych ludzi na korzyści związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Głównymi założeniami konkursu była promocja i upowszechnianie wiedzy z zakresu OZE i ochrony środowiska, a także umożliwienie młodzieży zaprezentowanie swoich pomysłów na rozwój i zastosowanie OZE w swoim najbliższym otoczeniu. Zadaniem uczestników był przedstawienie pomysłu, np. produktu lub usługi, w zakresie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pomysł, który należało opisać, miał dotyczyć najbliższego otoczenia uczestnika; jego rodziny, przyjaciół, szkoły lub miejscowości.

Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, którzy oceniali prace uczniów oddzielnie dla każdej ze szkół.
– Na konkurs wpłynęło wiele prac, dlatego wybór nie był prosty – mówi przedstawiciel Zarządu FAPA – przewodniczący komisji konkursowej. – Najważniejsze jest jednak to, że młodzi ludzie nie tylko zastanawiają się nad tym, jak wykorzystać odnawialne źródła energii, ale przede wszystkim myślą o ich rozwoju.

Wśród prac licealistów w Międzyrzecu Podlaskim dominowały tematy związane ze zdrowym trybem życia i wykorzystaniem aktywności sportowej dla rozwoju OZE. Przykładem jest praca Radosława Semeniuka pt.: „Siłownia sportowo – prądotwórcza. Rozwój modelu zdrowego trybu życia i integracji mieszkańców gmin”, który zajął pierwsze miejsce w szkole, oraz praca Stanisława Wójcika pt.: „Rowery do produkcji prądu – wykorzystanie energii ludzkiej do zasilania urządzeń mobilnych”, który zajął trzecie miejsce. Ciekawym pomysłem podzielił się też Jakub Wójcik, który zaproponował wykorzystanie spadków dachów w celu zwiększenia naporu powietrza dla turbin wiatrowych. Jego praca pt.: „Pionowe turbiny wiatrowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” zajęła drugie miejsce.

W Łosicach uczniowie skupili się na instalacjach fotowoltaicznych i panelach solarnych. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Rodak, który przygotował pracę pt.: „Budowa oraz działanie paneli solarnych – zastosowanie paneli solarnych jako alternatywy dla instalacji fotowoltaicznych”. Drugie miejsce zajęła praca Tobiasza Pawłowskiego pt.: „Działanie paneli solarnych oraz ich budowa – obniżenie kosztów ogrzewania wody w budynkach gospodarczych oraz mieszkalnych”, zaś trzecie miejsce przypadło Maciejowi Trochimiukowi za pracę pt.: „Instalacja fotowoltaiczna – wykorzystanie powierzchni dachów kurników jako miejsca do instalacji paneli fotowoltaicznych”.

Uczniowie z Parczewa, podobnie jak ich rówieśnicy z Międzyrzeca Podlaskiego postawili na wspieranie aktywnego tryb życia. Wiktor Gołacki przygotował pracę z myślą o wycieczkowiczach i biwakowiczach, w której przedstawił pomysł wykorzystania urządzeń satelitarnych umieszczonych na orbicie około ziemskiej w celu zasilania w energię trudno dostępnych miejsc bez dostępnej infrastruktury energetycznej. Jego praca zajęła pierwsze miejsce. Z kolei Adrian Potaś (drugie miejsce) zaproponował połączenie dwóch źródeł energii: słońca i wiatru, w jednorodną instalację w przestrzeni miejskiej jako niezależne źródło zasilania samochodów, urządzeń mobilnych oraz oświetlenia miejskiego. Praca, która zajęła trzecie miejsce jest autorstwa Jakuba Skowronka, jej tytuł to: „Nowoczesne centrum sportu i rekreacji dla lokalnej społeczności oświetlane za pomocą paneli fotowoltaicznych – obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury miejskiej przeznaczonej dla rozwoju społeczności lokalnej”.

Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody, które stanowiły rzeczy codziennego użytku zasilane energią słoneczną: plecaki solarne, smartwatche oraz power banki z panelami słonecznymi.

Udostępnij