Przejdź do treści

Rada UE zatwierdziła tekst dyrektywy ws. należytej staranności

15 marca 2024 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły kompromis w sprawie ostatecznego kształtu Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) to unijna regulacja nakładająca na firmy obowiązek dołożenia starań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności biznesowej w odniesieniu do m.in. praw człowieka i środowiska naturalnego.

15 marca br., po wielomiesięcznych negocjacjach, osiągnięto kompromis, na mocy którego Rada UE zatwierdziła tekst dyrektywy.

Dyrektywa CSDD swym zakresem docelowo ma objąć spółki i grupy kapitałowe zatrudniające ponad 1000 pracowników o przychodzie większym niż 450 mln euro. Zacznie obowiązywać pierwsze podmioty już od 2027 r. Będą to spółki i grupy kapitałowe zatrudniające powyżej 5000 pracowników, o przychodach netto powyżej 1,5 mld euro.

W porównaniu do ostatniej propozycji w tekście dyrektywy wprowadzono kilka zmian. To między innymi: modyfikacja progów dotyczących obrotu, czy użycie pojęcia “łańcucha aktywności” (chain of activities) zamiast łańcucha wartości (value chain).

Zatwierdzony przez Radę UE tekst CSDDD dostępny jest tutaj >>

W dalszej kolejności dyrektywa zostanie poddana pod głosowanie Parlamentu Europejskiego, które ma odbyć się w w kwietniu br. Po zatwierdzeniu przez Parlament ostateczny tekst będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez Radę, zanim zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie 20 dni później. Spowoduje to rozpoczęcie 2-letniego okresu transpozycji dla państw członkowskich.

Źródło: FOB

Udostępnij