Przejdź do treści

Raisa Ghazi ambasadorką Funduszu Różnorodności w IT

Przykładem działalności Future Collars jest realizowany już od kilku lat Fundusz Różnorodności w IT. To inicjatywa, która ma na celu umożliwienie osobom z ograniczeniami finansowymi i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zdobycia niezbędnych kompetencji i umiejętności do pracy w branży technologicznej i IT. Jedną z ambasadorek Funduszu Różnorodności została Raisa Ghazi, międzynarodowa mówczyni i moderatorka, trenerka przywództwa kobiet oraz twórczyni programu: Przywództwo kobiet w dziedzinie technologii. Raisa opowiedziała o swoich doświadczenie w kontekście wagi różnorodności w firmach.

Future Collars: Jak rozumiesz pojęcie różnorodności i jakie są Twoje spostrzeżenia dotyczące zarządzania różnorodnością w firmach branży IT?

Raisa Ghazi: Najważniejszą praktyką w zarządzaniu różnorodnością w organizacjach jest umiejętność słuchania: pytanie i słuchanie. To coś, czego często brakuje. Jednak jeśli spojrzymy na to, co robią najbardziej zaawansowane firmy w tej dziedzinie, to badają, co dzieje się wśród ich pracowników.

Jeśli chodzi o obserwacje dotyczące zarządzania różnorodnością w firmach IT, to zauważam, że są one bardzo innowacyjne. Na przykład, gdy żadna inna firma nie mówiła jeszcze o różnorodności neuronalnej, większość firm technologicznych już o tym rozmawiała. Przykładami takich firm są ASAP, Oracle czy Salesforce. One stanowią tu przykład do naśladowania.

Future Collars: Jak oceniasz stopień wdrożenia zasad zarządzania różnorodnością w różnych krajach?

Raisa Ghazi: Wykorzystanie zasad zarządzania różnorodnością różni się w zależności od regionu świata. W niektórych regionach nadal trudno nawet dyskutować na ten temat, podczas gdy inne regiony angażują się w szczegóły tej dziedziny. I to mnie cieszy. Próbuję przekazać przesłanie z jednego regionu do drugiego, aby wszyscy mogli się od siebie uczyć. Jednak bardzo ważne jest, aby być świadomym kultury i tradycji regionu. Istnieją powody, dla których regiony reagują różnie na te zagadnienia. Ważne jest, aby to uszanować i być taktownym oraz wrażliwym. Dlatego ważne jest przeprowadzenie wielu badań terenowych przed przyjazdem do nowego kraju. Spędzam około trzydziestu godzin na poznawaniu nowego regionu przed wyjazdem na wykłady. To wymaga dużo czasu, ale jest to właściwe podejście, jeśli chcesz rzeczywiście mieć wpływ.

Future Collars: Jakie są największe przeszkody na drodze do wdrożenia zarządzania różnorodnością w organizacjach? Jakie korzyści dla pracowników i pracodawców wynikają z wdrażania zasad zarządzania różnorodnością w organizacjach?

Raisa Ghazi: Największe przeszkody w wdrażaniu zarządzania różnorodnością w organizacjach to ludzie. Niektórzy po prostu nie są na to gotowi lub niechętni przyjęciu zasady włączenia. Kolejną przeszkodą jest systemowe wykluczenie, które również odgrywa dużą rolę. Możemy zmienić ludzi, ale jeśli system się nie zmieni, nic się nie zmieni. Najtrudniejsze dla pracodawców jest znalezienie zasobów. Wielu udaje, że jest otwartych na ten temat, ale zawsze wydaje się, że mają ograniczenia budżetowe. Korzyści płynące z większej inkluzywności są dobrze udokumentowane – większa innowacyjność, większa rentowność, lepsza obsługa klientów. Ale także pomaga w utrzymaniu pracowników.

Future Collars:  Którą firmę postawiłabyś za wzór i dlaczego? Czy uważasz, że różnorodność w zespole może wpłynąć pozytywnie na wyniki firmy? W jaki sposób?

Raisa Ghazi: Nie wskazałabym konkretnie jednej firmy, ponieważ jest to trudne dla wszystkich. To, co może wydawać się oczywiste na powierzchni, może nie być rzeczywistością w codziennej pracy. Różnorodność zdecydowanie ma duży wpływ na wyniki firmy, zarówno pod względem zysków, jak i innowacyjności.

Future Collars: Czy miałabyś jakieś rady dla pracodawców dotyczące zarządzania różnorodnością krok po kroku? Jakie są najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją pracodawcy w kontekście wdrażania zasad zarządzania różnorodnością?

Raisa Ghazi: Powiedziałbym, że umiejętność posiadania postawy rozwojowej jest jedną z najważniejszych umiejętności menedżerów zarządzających zespołami o różnym pochodzeniu, kulturze i doświadczeniu. To nie jest tylko przeczucie, badania pokazują, że zespoły o wysokich osiągnięciach są obdarzone postawą rozwojową.

Future Collars: Jakie cechy i umiejętności są szczególnie ważne dla menedżerów zarządzających zespołami, które składają się z pracowników o różnym pochodzeniu, kulturze i doświadczeniu?

Raisa Ghazi: W przypadku menedżerów zarządzających zespołami o różnorodnym pochodzeniu, kulturze i doświadczeniu ważne jest posiadanie umiejętności komunikacyjnych, empatii i otwartości na różnice. Menedżer powinien umieć słuchać i zrozumieć różnorodne perspektywy, a także tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i współpracy.

Future Collars: Zostałaś ambasadorką czwartej już edycji Funduszu Różnorodności w IT realizowanego przez Future Collars. Celem programu jest umożliwienie osobom z ograniczeniami finansowymi i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zdobycia niezbędnych kompetencji i umiejętności do pracy w branży technologicznej i IT. Do programu mogą aplikować m.in. osoby pochodzące ze środowisk marginalizowanych lub zagrożone wykluczeniem cyfrowym, m.in.: uchodźcy, opiekunowie, matki powracające z urlopu macierzyńskiego, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, LGBTQ+, trans gender, w trakcie korekty płci, osoby 50+.

Jak oceniasz tę inicjatywę w kontekście wspierania różnorodności na rynku pracy i budowania inkluzywnego i różnorodnego środowiska w branży IT? Jak zachęciłabyś osoby do aplikowania do programu?

Raisa Ghazi: Uważam tę inicjatywę za bardzo pozytywną i potrzebną. Program Funduszu Różnorodności w IT realizowany przez Future Collars daje szansę osobom z ograniczeniami finansowymi i trudną sytuacją życiową na zdobycie potrzebnych kompetencji i umiejętności w branży technologicznej i IT. Poprzez wspieranie różnorodności na rynku pracy oraz budowanie inkluzywnego i różnorodnego środowiska, program otwiera drzwi dla osób pochodzących ze środowisk marginalizowanych. Osoby takie jak uchodźcy, opiekunowie, matki powracające z urlopu macierzyńskiego, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, LGBTQ+, transpłciowe czy osoby w trakcie korekty płci znajdą niezbędne wsparcie do rozwoju kariery w branży IT. Jest to nie tylko szansa na zdobycie niezbędnych umiejętności, ale także na zmianę życia i otwarcie nowych możliwości.

Dla tych, którzy wahają się przed aplikowaniem do programu, zachęcam do przełamania swoich obaw i podjęcia kroku. Fundusz Różnorodności w IT oferuje nie tylko finansowanie kursów Future Collars, ale również mentoring i naukę języka angielskiego, co stanowi kompleksowe wsparcie w procesie nauki i rozwoju. Dzięki temu programowi, osoby z różnych środowisk i doświadczeń mają szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w branży technologicznej i IT.

Niech niepewność nie zatrzymuje was przed aplikowaniem. Różnorodność w miejscu pracy przynosi liczne korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Tworzenie inkluzywnego środowiska sprzyja innowacyjności, kreatywności i lepszej współpracy w zespole. Pracownicy o różnym pochodzeniu, kulturze i doświadczeniu wniosą różnorodne perspektywy i pomysły, co może prowadzić do lepszych wyników firmy.

Dlatego zachęcam wszystkie osoby zainteresowane technologią i pracą w branży IT, które spełniają kryteria programu, do aplikowania. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także na przekroczenie barier i zmianę swojego życia. Niech Fundusz Różnorodności w IT będzie drogą do osiągnięcia swoich celów i spełnienia marzeń.

Źródło: Future Collars

Udostępnij