Przejdź do treści

Dlaczego biznes podąża w stronę „zielonych” data center?

Przed dostawcami usług chmurowych i operatorów centrów danych stoją znaczące wyzwania w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko, głównie poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. Wynikają one między innymi z planów Unii Europejskiej oraz rosnących cen energii generowanej z paliw kopalnych. Operatorzy data center coraz częściej wprowadzają ekologiczne rozwiązania.

Unia Europejska do 2050 roku chce osiągnąć neutralność klimatyczną, a do 2030 ograniczyć emisje dwutlenku węgla nawet o 55%. Jest to realizowane m.in. poprzez Nowy Zielony Ład i program Fit for 55. Gospodarka musi zmierzyć się z tymi wyzwaniami.  Już podejmowane są działania, częściowo motywowana wzrastającymi kosztami energii generowanej z paliw kopalnych, zmierzające do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Transformacja energetyczna

Centra danych na całym świecie zużywają rocznie 416 terawatów energii, czyli około 3 proc. całego zapotrzebowania na energię. Natomiast do 2030 roku ten odsetek wyniesie 8 proc., czyli wzrośnie ponad dwukrotnie. Nic dziwnego, że operatorzy centrów danych poszukują innowacyjnych sposobów na efektywne zarządzanie zużyciem energii, optymalizację jej wykorzystania oraz poszukiwanie bardziej ekologicznych źródeł energii. – mówi Mateusz Borkowski, Z-ca Dyrektora Technicznego DC z Polcom.

Ten ruch jest związany również z unijną dyrektywą CSRD, która wymaga od firm – na razie największych korporacji, ale stopniowo będzie wdrażana również na mniejsze podmioty – raportowania elementów niefinansowych i wpływu organizacji na pięć obszarów: środowisko, społeczeństwo, prawa człowieka oraz ład korporacyjny. Raporty ESG mogą decydować o inwestycjach lub wycofaniu środków przez inwestorów. Dlatego tak istotna jest ekologiczna infrastruktura centrów danych, które przetwarzają dane firmowe i korporacyjne.

Obserwujemy wzrastające zainteresowanie centrami danych, które dążą do osiągnięcia równowagi ekologicznej. Ten segment rynku był wart ok. 88 mld dolarów w 2023 roku. Grupa IMARC spodziewa się, że do 2032 r. rynek osiągnie wielkość 423,7 miliarda dolarów, przy stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 18,5% w latach 2024–2032. – mówi Robert Czarniewski, CFO w Polcom. Zwiększone zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania skłania dostawców rozwiązań chmurowych do modernizacji swoich centrów danych i wprowadzania rozwiązań zmniejszających zużycie energii. To bardzo szerokie działania – od efektywniejszego zarządzania zasobami przez wykorzystywanie energooszczędnych technologii czy rozwijanie własnych źródeł zielonej energii, jak farmy fotowoltaiczne. To ostatnie rozwiązania pozwala też na pewną niezależność od awarii sieci przesyłowych. – komentuje Mateusz Borkowski, Z-ca Dyrektora Technicznego DC.

Sposoby na oszczędności energii

Aż 39 proc. całkowitej energii zużywanej przez przeciętne data center przeznaczone jest na chłodzenie. W dziedzinie tej nawet drobne kroki, takie jak podniesienie temperatury w serwerowniach, mogą przynieść oszczędności. Warto wprowadzać także innowacyjne technologie, jak freecooling. To wykorzystywanie różnicy temperatur między otoczeniem a środkiem chłodniczym. W polskich warunkach może być wykorzystywane nawet do 10 miesięcy w roku. Spore nadmiary ciepła odpadowego mogą z kolei być wykorzystywane do ogrzewania przestrzeni biurowych w data center. To świetny sposób na obniżenie kosztów eksploatacji. Można stosować także bardziej kreatywne środki – np. zastosowanie „zielonego dachu” pokrytego roślinnością w jednym z naszych ośrodków data center sprawia, że w okresie letnim budynek wolniej się nagrzewają. – mówi Mateusz Borkowski, Z-ca Dyrektora Technicznego DC

Wybór data center – czy liczy się tylko innowacja?

W świecie usług cloud computing troska o środowisko staje się filarem strategii kształtujących technologiczną przyszłość. Zrównoważony rozwój nie polega już jedynie na wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań, ale przynosi ze sobą również etyczne zobowiązania i troskę o dobro przyszłych pokoleń.

Dostawcy data center coraz częściej sięgają po rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko. Przykładem jest firma Polcom, której ośrodki korzystają z technologii freecoolingu, odzyskiwania ciepła odpadowego oraz energii słonecznej. Te innowacje nie tylko służą ochronie środowiska, ale także przynoszą znaczącą redukcję kosztów.

Dzisiaj, świadomość ekologiczna oraz stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska stają się absolutnym standardem. Wykorzystanie najnowszych, energooszczędnych rozwiązań oraz efektywne zarządzanie energią przyczyniają się do obniżenia kosztów operacyjnych i kształtują zrównoważoną przyszłość technologiczną.

Udostępnij