Przejdź do treści

„Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)” – ostatni dzwonek na złożenie wniosku!

Niewiele czasu pozostało, by ubiegać się o nagrody w konkursie na najlepsze rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym. Termin przyjmowania wniosków upływa już 27 lipca br. o godz. 16:00. Przypominamy, że łączna pula nagród to aż 500 tys. zł!

 

W gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ) obowiązuje zasada 3R: reduce (redukuj), reuse (używaj ponownie), recycle (poddawaj recyklingowi). To hierarchiczny sposób postępowania z zasobami, w którym przede wszystkim dąży się do redukcji odpadów, następnie do maksymalnego ponownego ich wykorzystania, a na koniec – utylizacji.

Celem konkursu, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jest wyłonienie i upowszechnienie w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Pod tym sformułowaniem kryją się produkty i modele biznesowe nastawione na osiągnięcie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Jakie korzyści przynosi udział w konkursie?

– Udział w konkursie jest szansą na uzyskanie nagrody finansowej, ale też okazją do wypromowania rozwiązań, które funkcjonują w naszych przedsiębiorstwach – mówi Krzysztof Buczek, kierownik w Departamencie Analiz i Strategii.

Autorzy najciekawszych projektów mogą liczyć na nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia o wartości 20 tys. zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łączna pula środków to 500 tys. zł.

Przedsiębiorstwa już teraz powinny zacząć wdrażać zmiany w kierunku przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego, a nie czekać na wymuszenie ich przez stosowne przepisy i regulacje. Takie działania zarówno przyczynią się do ograniczenia negatywnych konsekwencji zmian klimatu, jak i będą odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy coraz bardziej przywiązują uwagę do sposobu produkcji. Tak współcześnie jest budowane zaufanie do marki oraz jej renoma.

Warunki uczestnictwa

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie rozwiązania, które umożliwia transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Mowa o działaniach polegających m.in na używaniu w procesach produkcyjnych odnawialnej energii (źródeł OZE) i surowców wtórnych, zachowaniu i odbudowie ekosystemów. Innym elementem jest zwiększanie wydajności procesów produkcji, ograniczanie powstawania odpadów, wykorzystywanie dużych zbiorów danych i automatyzacja. Istotę przechodzenia w stronę GOZ stanowi recykling, ponowne wykorzystanie komponentów i odzyskiwanie surowców. Rozwiązania, o których mowa, obejmują również stosowanie nowych technologii (np. druku 3D), popularyzację pojazdów elektrycznych, autonomicznych czy zamienników surowców nieodnawialnych.

Struktura konkursu

Konkurs został podzielony na dwie kategorie: produkt wdrożony (u uczestnika konkursu lub u jego klienta) oraz wdrożony model gospodarki o obiegi zamkniętym – w tej kategorii mogą znaleźć się również usługi.

Rozwiązania, które mogą zostać zgłoszone do konkursu, muszą już być obecne na rynku (minimum 6 miesięcy) oraz określać mierzalne efekty w zakresie GOZ. Powinny ponadto być przykładami budowania efektywności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem poszanowania zasad środowiskowych i społecznych oraz przyczyniać się do zacieśniania partnerstw w celu zrównoważonego wykorzystywania dostępnych zasobów. Zgłaszać można również takie rozwiązania, które wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw i pomagają tworzyć przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie PARP.

Udostępnij