Przejdź do treści

Green is good i Miasto2077 prezentują pierwszy raport o roli ESG w strategii spółek giełdowych

Zdjęcie lasu

Podczas konferencji dla inwestorów GPW Innovation Day ukazał się raport „Rola i znaczenie ESG w strategii spółek giełdowych oraz w ich komunikacji z rynkiem finansowym”. To pierwsza tego typu publikacja, która w tak kompleksowy sposób przygląda się działaniom ESG. Jak wskazuje badanie, 40 proc. firm ma opracowaną strategię, z czego większość obejmuje kontrolowanie poziomu emisji CO2 oraz dbanie o zdrowie pracowników.

Zarówno firmy, jak i inwestorzy doskonale rozumieją fakt, że świat stoi dziś na krawędzi. Zmiany klimatyczne, kryzys wodny czy nadmierna produkcja plastiku niosą nowe wyzwania. Coraz częściej jest to uwzględniane w strategiach biznesowych – zwłaszcza z uwagi na duży wpływ społeczny marek. Konsumenci i inwestorzy oczekują odpowiedzialności za środowisko i zrównoważony rozwój.

– Inwestowanie w strategie ESG ma wymiar nie tylko etyczny, lecz także ekonomiczny. Daje przewagę konkurencyjną. Ta obserwacja zainspirowała nas do przeprowadzenia badania i opracowania raportu, który dokładniej przygląda się wpływowi ESG na spółki notowane na giełdzie. Pozwoliło nam to wyciągnąć wnioski, które mogą być wskazówką dla przedsiębiorców. Dla przykładu – ponad połowa spółek twierdzi, że inwestorzy interesują się podejmowanymi przez nią działaniami ESG – komentuje Filip Kowalik z Miasto2077.

Raport zwraca dużą uwagę m.in. na to, że w dzisiejszej rzeczywistości należy być bardzo wyczulonym na fałszywe wykorzystywanie ESG przez marki, co może zmniejszać zaufanie do tej idei. Ze względu na duże ryzyko greenwashingu konieczne jest wypracowanie specjalnych narzędzi mogących potwierdzić realny wpływ marki na zrównoważony rozwój. Inwestorzy oczekują w tym zakresie sprawdzonych informacji i konkretnych przykładów tego, jak firma zmniejsza swój ślad węglowy czy poprawia warunki zatrudniania.

Pomysłodawcy publikacji chcą pokazywać, w jaki sposób firmy mogą dbać o otoczenie i podnosić jakość życia. Zarówno Green is Good, jak i Miasto2077 są serwisami poświęconymi transformacji klimatycznej. Podejmują tematykę najnowszych trendów w zrównoważonym rozwoju, promują dobre praktyki ESG i pokazują, jak przedsiębiorcy zmieniają firmy w trosce o lepsze środowisko. Serwisy skupiają przedstawicieli biznesu, aktywistów i samorządy, które rozumieją potrzebę zmian. Poprzez raport zamierzają pokazać, jak duże znaczenie dla inwestorów ma odpowiedzialność za zrównoważony rozwój. Rynek ESG jest młody i nadal będzie ewoluować.

O inicjatywie Green is Good i Miasto2077:

Green is Good i Miasto2077 to serwisy internetowe poświęcone transformacji klimatycznej, jej wpływowi na jakość i sposób życia oraz działania. Ich podstawowym celem jest opisywanie najnowszych trendów w zrównoważonym rozwoju, promowanie najlepszych praktyk związanych z ESG i badanie jak w Polsce przebiega ta zielona transformacja.

Green is Good i Miasto2077 wokół tej idei skupiają czołowych polskich przedsiębiorców i liderów biznesu, aktywistów, największe polskie przedsiębiorstwa, samorządy oraz wszystkich, którzy rozumieją potrzebę i nieuchronność zmian.

Green is Good pokazuje jak przedsiębiorcy zmieniają sobie firmy, by działać w sposób bardziej zrównoważony i zielony, stając się napędowa siłą green transition. To także platforma poprzez którą promuje się mechanizmy i inicjatywy pokazujące, jak w odpowiedzialny sposób można dbać o nasze otoczenie i podnosić jakość życia dzięki uwzględnianiu w strategiach i działaniach dzielonych wartości.

Udostępnij