Przejdź do treści

Jak kształtować nowoczesną politykę benefitową w firmie?

Z myślą o pozyskiwaniu nowych pracowników i zatrzymywaniu obecnych firmy tworzą konkurencyjne systemy wynagrodzeń i sięgają po atrakcyjne, zróżnicowane benefity. Z jednej strony regulacje, a z drugiej presja kandydatów i pracowników skłaniają pracodawców do wdrożenia zmian, zwiększenia transparentności w zakresie wynagrodzeń oraz dostosowywania propozycji benefitów do potrzeb ich odbiorców – podkreśla Filip Piwowar, Zastępca Dyrektora Biura Personalnego w PWPW.

Jakich benefitów oczekują pracownicy?

Nie ma jednej recepty, która sprawi, że pracownicy będą w pełni usatysfakcjonowani z oferty benefitowej. Można jednak zauważyć, które świadczenia są najpopularniejsze i mogą być uznawane za standard. Według badań przeprowadzonych przez Agencję Grow w ramach Raportu #TrendyHR_2023, ponad połowa analizowanych firm oferuje swoim pracownikom opiekę medyczną, kartę sportową, możliwość pracy zdalnej, ubezpieczenie na życie i dofinansowanie do szkoleń. Przewagę w ramach tych świadczeń można budować dzięki złożonym zakresom (np. w przypadku opieki medycznej jest to włączenie stomatologii, rehabilitacji, lekarzy wielu specjalizacji) bądź atrakcyjnym warunkom ich finansowania przez pracodawcę.

Na popularności zyskują świadczenia takie jak elastyczne kafeterie benefitowe, dzięki którym pracownicy zyskują pełną swobodę w dysponowaniu dostępnym budżetem. Tym rozwiązaniem pracodawcy mogą różnicować zakres dostępnych świadczeń, by dopasować do pracowników bez względu na ich wiek czy styl życia. Coraz większą uwagę skupia się wokół świadczeń dotyczących czasu pracy i koncentrowaniu się na życiu prywatnym (np. workation, kilkumiesięczny płatny urlop, dofinansowanie do hobby, dzień wolny za urodziny), przy jednoczesnej dbałości o gratyfikację finansową i pozafinansową (taką jak rozbudowane świadczenia socjalne, kantyna, opieka psychologiczna czy pakiet weterynaryjny).

Komunikowanie, rozwijanie i „szycie na miarę” oferty benefitowej

Rozmaita polityka benefitowa, nawet jeśli uwzględnia bieżące trendy, nie oznacza automatycznie odpowiedniego dopasowania do potrzeb pracowników i specyfiki danej organizacji. By je zapewnić, po pierwsze warto przeprowadzać regularne przeglądy świadczeń dostępnych na rynku w poszukiwaniu nowości, a także korzystniejszych rozwiązań (zarówno zakresów świadczeń, jak i ich kosztów). Po drugie dobrą praktyką jest badanie oraz analizowanie oczekiwań pracowników. Najlepszym rozwiązaniem są ankiety satysfakcji, dające im przestrzeń do oceny ilościowej (np. kwestii komunikacji, zakresu i wysokości świadczeń), a także oceny jakościowej (np. zostawiając przestrzeń do naniesienia indywidualnych uwag). W wyniku przeprowadzonej niedawno w PWPW ankiety satysfakcji z benefitów udało nam się już wprowadzić udogodnienia związane z opieką medyczną i przychodnią zakładową, polegające na przeorganizowaniu, a tym samym zwiększeniu dostępności usług rehabilitacyjnych dla większej liczby pracowników. Zdanie ankietowanych przyczyniło się także do zmodyfikowania charakteru jednego ze świadczeń socjalnych z karty przedpłaconej do konkretnej sieci sklepów, na bezpośredni przelew na konto pracownika. Nowa i uproszczona formuła zapewnia większą przejrzystość, a także jest powodem do zadowoleniem zarówno dla pracowników, jak i działu HR.

Jednak by pracownicy mogli ocenić benefity, które mają do dyspozycji, w pierwszej kolejności powinni mieć możliwie szeroką wiedzę o dostępnej ofercie. Jej zapewnienie również jest zadaniem działów HR. Organizacje dysponujące szerokim wachlarzem świadczeń płacowych i pozapłacowych przekuwają swoje polityki wynagrodzeniowe i benefitowe na dokument branżowo określany jako TRS (Total Reward Statement). Korzyści wynikające z zatrudnienia, TRS przedstawia w przystępnej formie graficznej i pokazuje pracownikowi, jaką część jego przelewu stanowi wynagrodzenie z umowy, a ile uzyskuje w ramach dodatkowego pakietu korzyści. W PWPW taka forma komunikacji na temat świadczeń działa od 2023 roku i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pracowników – pobrało go około 2/3 załogi. Biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia w Wytwórni, gdzie około połowa pracowników, przede wszystkim tych z obszaru produkcji, nie ma stałego dostępu do komputera, liczba pobrań jednoznacznie pokazuje jak istotne jest zapewnienie świadomości w zakresie zawartości oferty benefitowej. Co więcej, informacja ta przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania i partycypacji w wybranych świadczeniach pozapłacowych.

Papierkiem lakmusowym atrakcyjności benefitów są nagrody w ogólnopolskich plebiscytach organizowanych dla pracodawców. Poddanie się niezależnej, zewnętrznej ocenie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy polityka personalna w zakresie świadczeń zmierza w odpowiednim kierunku, a uzyskiwane nagrody wzmacniają markę pracodawcy. Jednak ostateczną weryfikację stanowi zadowolenie pracowników z oferty i ich zaangażowanie, bo w końcu benefity są dobierane z myślą o nich.

Filip Piwowar, Zastępca Dyrektora Biura Personalnego w PWPW

Materiał partnerski

Udostępnij