Przejdź do treści

Krzysztof Przybył: ESG – szanse, nie zagrożenia!

Rok wojny w Ukrainie przewartościował nasze podejście do wielu kluczowych kwestii. Zmienił także horyzont postrzegania polskiego biznesu. Polskie firmy muszą jednocześnie stawiać czoła zawirowaniom na globalnych rynkach, problemom krajowej gospodarki i skutecznie odpowiadać na wyzwania, związane ze zrównoważonym rozwojem. Transformacja zrównoważonego rozwoju była przewodnim tematem II Kongresu ESG, który odbył się w Warszawie 25 stycznia br. Fundacja „Teraz Polska” znalazła się w gronie partnerów merytorycznych wydarzenia – dodaje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Polski biznes w ostatnim roku zdał celująco egzamin ze społecznej odpowiedzialności. Nasze firmy – od najmniejszych do największych – zaangażowały się w pomoc ukraińskim uchodźcom i w pomoc humanitarną dla Ukrainy. Pomocna dłoń dotyczy również ukraińskich firm – właśnie powstało Business Centrum dla Ukrainy w celu wsparcia przedsiębiorców zza wschodniej granicy, którzy chcą działać w Polsce oraz dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą współpracować z ukraińskimi partnerami.

Uczestnicy Kongresu debatowali nie tylko o zmianach wywołanych konfliktem w Ukrainie, ale i o przemianach, którym podlega Europa. My, jako Polska, nie możemy być tylko przedmiotem tych zmian i decyzji zapadających w Brukseli – mamy możliwości wpływania na ich kierunek. Takie kluczowe obszary to: energetyka, która musi opierać się na nisko- i zeroemisyjnych źródłach oraz zrównoważone rolnictwo i bioróżnorodność. Do tej listy wyzwań należy dopisać skuteczną politykę równościową. Hasło to, niestety, nabrało wyraźnych skojarzeń politycznych, a przecież nie chodzi tu o żadną ideologię, tylko o sprawę oczywistą w demokratycznym społeczeństwie i w gospodarce rynkowej: o zapewnienie wszystkim równych szans i równego traktowania. Bo siła tkwi w różnorodności.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata biznesu i polityki – m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek, wiceminister edukacji Marzena Machałek, wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Urszula Pasławska. Ze strony biznesowej nie zabrakło przedstawicieli firm, które są laureatami Konkursu „Teraz Polska” – m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, LIDL Polska.

O ESG, o równości i o zmieniającym się otoczeniu geopolitycznym i biznesowym trzeba rozmawiać. Rozmawiać konstruktywnie, skupiając się na szansach, a nie na obawach. Nie możemy tracić z pola widzenia oczywistego faktu: czterdziestomilionowa Polska jest jednym z największych krajów członkowskich Unii Europejskich, jest jednym z liderów regionu i może, a nawet ma obowiązek wnieść swój wkład do zmian, które zachodzą w Europie. Tylko trzeba wierzyć we własne siły!

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Źródło: https://natemat.pl/blogi/krzysztofprzybyl/465494,esg-szanse-nie-zagrozenia

Udostępnij