Przejdź do treści

Nowe instalacje z eko-rozwiązaniami

Na zdjęciu Damian Kuraś

Europejskie i krajowe wymogi ograniczenia gazów cieplarnianych determinują zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Najłatwiej zdają się mieć ci, którzy oddają do użytku najnowsze zakłady, bo mieli czas na wdrożenie odpowiednich technologii, które pozwolą osiągnąć zeroemisyjność już na etapie planowania budowy – Poza celowym wykorzystaniem wszelkiego typu nowych projektów, dodatkowym aspektem jest spełnianie wymogów dotyczących ograniczenia wytwarzania gazów cieplarnianych do atmosfery. Patrząc na wszelkie inwestycje, możemy być naprawdę zadowoleni i tylko kibicować inwestorom, którzy chwalą się nie tylko gospodarczymi możliwościami nowych instalacji, ale także tymi wspierającymi dążenie do zeroemisyjności – mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.

ANWIL z Grupy ORLEN ogłosił, że finalizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych, która ograniczy import produktów nawozowych. Zwiększy to o 50 procent moce wytwórcze nawozów i jednocześnie pozwoli na poszerzenie oferty spółki. Linia produkcyjna obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. – Spółka zadbała o solidne rozwiązania. Przy budowie wykorzystano technologię EnviNOx, która dzięki swoim rozwiązaniom pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych nawet o 99 procent. System wykorzystuje żelazne katalizatory zeolitowe i te rozwiązanie zyskało uznanie Unii Europejskiej, która nie widzi innego, lepszego narzędzia. System wykorzystywany jest od września 2003 r. w zakładzie Agrolinz Melamine International w Linzu. Nie jest to więc nowość, ale jego skuteczność jest potwierdzona u naszych austriackich sąsiadów oraz przez Unię Europejską – tłumaczy Damian Kuraś z Instytutu ESG – Na dodatek nowa instalacja będzie również wytwarzała energię elektryczną o mocy 9 MW, czyli dokładnie tyle ile potrzebuje do jej zasilania.

W zakładzie powstały instalacje produkcyjne, jak również infrastruktura pomocnicza, w tym magazyny mogące przechować do 25 tys. ton produktów. Gotowe nawozy będą w nim sezonowały 72 godziny, a następnie trafią do opakowań. Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury, niezbędnej w procesie produkcji kwasu azotowego, jest wieża absorpcyjna, o wysokości 55 metrów i masie 200 ton. W ramach rozbudowy nawozowych mocy produkcyjnych, powstał również mierzący 84 metry komin gazów resztkowych oraz zbiornik na kwas azotowy, którego pojemność to aż 4000 m3. – Mamy więc idealny przykład synergii w zakładzie, gdzie wyprodukowany nawóz trafia do magazynu zlokalizowanego na jego terenie. W ten sposób dodatkowo ogranicza się emisje powstające w procesie logistycznym – dodaje Kuraś.

Rozwiązania technologiczne są ważnym elementem, ale korzyści z nowej inwestycji jest o wiele więcej. – Nowoczesna technologia jest gwarantem wzrostu wydajności, a wydajność pozwala zabezpieczyć ciągłość produkcji. W przypadku aktualnej sytuacji na rynku oraz zapowiadanego wzrostu zużycia azotu w Europie, posiadanie własnej bazy produktu zdaje się być konieczne. Jeśli nawozów w Polsce by zabrakło, import z innych kierunków mógłby zaszkodzić nie tylko cenowo, ale także jakościowo – dodaje dyrektor Instytutu ESG.

Ekspert zaznacza także, że zwiększenie mocy produkcyjnych to wsparcie bezpieczeństwa żywnościowego Polski. – Jeśli rolnicy będą mieli dostępne nawozy, które muszą stosować w związku z tym, że nie wszystkie gleby są odpowiednio bogate w makroelementy, ich płody rolne będą po prostu mogły rosnąć. Sami rolnicy doskonale wiedzą, że jakościowy produkt do nawożenia sprawia, że ich zbiory stają się także bardziej jakościowe, a tym samym konkurencyjne. Każdy element poprawiający funkcjonowanie rolnictwa pomaga w rozwoju tej gałęzi gospodarki – dodaje Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.

 

 

 

 

Udostępnij