Przejdź do treści

Stanisław Barański: Strategia ESG jest kluczowa dla funkcjonowania firmy

Na zdjęciu Stanisław Barański

– Zrównoważony rozwój jest absolutnie kluczową częścią strategii biznesowej. Dowodem na to jest kwota 140 miliardów złotych, które przeznaczamy na inwestycje w najbliższej dekadzie, z czego aż 30 miliardów będzie przeznaczone bezpośrednio na projekty związane ze zrównoważonym rozwojem – mówił Stanisław Barański, dyrektor działu strategii i analiz PKN Orlen S.A.

W ramach nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju ORLEN wyróżnia trzy filary ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. – Praca nad tym dokumentem trwała niemal rok i wątek zrównoważonego rozwoju zyskiwał na znaczeniu. Na co dzień pracując w Orlenie i kontaktując się z naszymi parterami biznesowymi, analitykami, inwestorami i klientami indywidualnymi widzimy jak ten temat rośnie na znaczeniu – tłumaczył Barański.

Zaplanowanie i wprowadzenie strategii ESG jest projektem wielowymiarowym oraz wymagającym czasu na solidne opracowanie. Spółki notowane na giełdzie już praktycznie na każdym kroku starają się przedstawiać, w jaki sposób przystosowują się do nowego trendu. Mniejsze przedsiębiorstwa jednak nie mają obowiązku wprowadzania ESG, czy duzi gracze mogą mieć na nich wpływ, żeby oni także dołączyli się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju? – To prawda, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają pewne ograniczenia we wprowadzaniu zasad zrównoważonego rozwoju do swojego otoczenia, ale z drugiej strony są bardziej elastyczni w tym procesie, co może być ich przewagą – dodał ekspert z PKN Orlen. – Jeśli chodzi o naszą pomoc w tym procesie, to w naszych relacjach biznesowych zawracamy uwagę na zrównoważony rozwój u naszych partnerów. To jest rodzaj pewnego miękkiego nacisku we wprowadzaniu zmian w otoczeniu biznesowym.

Eksperci ze spółek zwracają przy tym wszystkim uwagę, że kwestia biznesowa w rozumieniu zrównoważonego rozwoju jest absolutnie kluczowa. – Rozszyfrowując akronim ESG my patrzymy na kwestie odpowiedzialności biznesowej, odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności społecznej, natomiast drugą kwestią jest opłacalność biznesowa. Wprowadzanie zrównoważonego rozwoju to jest wieloletnia inwestycja, która ma przynieść wzrost ma być korzystna dla firmy, ale i dla klientów, partnerów biznesowych i otoczenia, w jakim firma funkcjonuje – podsumował Stanisław Barański.

Rozmowa odbywał się podczas I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Kongres odbył się 25 stycznia 2022 r. w Warszawie.

Udostępnij