Przejdź do treści

Światowy Dzień Słuchu 2024 – ubytek słuchu jako „niewidzialna niepełnosprawność”

3 marca wspólnota międzynarodowa jednoczy się, aby obchodzić Światowy Dzień Słuchu, międzynarodową inicjatywę pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), mającą na celu zwiększenie świadomości na temat znaczenia ochrony słuchu, profilaktyki i wsparcia dla osób z niedosłuchem. Tegoroczne hasło „Zmiana sposobu myślenia: sprawmy, aby pielęgnacja uszu i słuchu stała się rzeczywistością dla wszystkich!” wzywa do globalnej solidarności i działań na rzecz poprawy zdrowia słuchu ludzi na całym świecie.

 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor Generalny WHO, podkreśla, że ubytek słuchu, często określany jako „niewidzialna niepełnosprawność”, wymaga przełamania niewłaściwego postrzegania społecznego i stygmatyzacji, by umożliwić skuteczniejsze działania profilaktyczne i lecznicze.

Wśród inspirujących opowieści, które w tym roku zostały wyróżnione przez World Hearing Forum przy WHO, znalazła się historia Joanny Białasz – niezwykłej 17-letniej dziewczyny, której życie jest świadectwem, że z odpowiednim wsparciem, determinacją i dostępem do nowoczesnych technologii, można przezwyciężyć bariery związane z niedosłuchem. „Nie poddawaj się, gdy napotkasz przeszkody, marz i spełniaj swoje marzenia” – tak brzmi motto jej historii zamieszczonej na World Hearing Forum.

Joanna Białasz, od wczesnego dzieciństwa zmagała się z głębokim, obustronnym niedosłuchem. Dzięki wszczepieniu implantu ślimakowego w 2008 roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach przez prof. Henryka Skarżyńskiego, otworzyły się przed nią nowe możliwości. Jest aktywna, pełna pasji i dąży do realizacji swoich marzeń. Jako uczennica liceum o profilu dziennikarskim, wykazuje wyjątkowe zainteresowanie językami obcymi, sztuką i kulturą. Jej historia jest przykładem na to, jak technologia, pomoc specjalistów, wsparcie społeczne i osobista determinacja mogą zmieniać życie. Jest prawdziwym ambasadorem naszych osiągnięć i znakomitym przykładem dla innych pacjentów.

Światowy Dzień Słuchu 2024

W kontekście tegorocznych obchodów Światowego Dnia Słuchu, prof. Henryk Skarżyński, wybitny specjalista w dziedzinie otolaryngologii i chirurgii słuchu, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, podkreśla znaczenie postępów, jakie dokonały się w leczeniu słuchu. Zauważa on, że w Polsce i na świecie intensywnie rozwijają się takie metody leczenia wad słuchu, które dają pacjentom dostęp do najnowszych technologii i możliwość powrotu do świata dźwięków.

Od 21 lat wykonujemy najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch, a polscy pacjenci w Światowym Centrum Słuchu mają bardzo często dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych na świecie. Poszukujemy nowych rozwiązań i doskonalimy nasze umiejętności z myślą o osobach niesłyszących lub niedosłyszących, by dać im szansę na wyjście z ciszy i normalne życie – mówi prof. Henryk Skarżyński, którego praca w Światowym Centrum Słuchu już odmieniła życie setkom tysięcy osób. Przypomina też o znaczeniu wczesnej diagnozy i interwencji. Wskazuje również na związek między niedosłuchem a różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak depresja, zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych, co podkreśla wagę kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do leczenia niedosłuchu.

Po 65. roku życia różne problemy ze słuchem ma blisko 50 proc. osób, a po 70. roku życia odsetek ten wzrasta do około 75 proc. – Statystyki przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia są alarmujące – ponad 1,5 miliarda ludzi na świecie żyje z pewnego rodzaju niedosłuchem, z czego szacuje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do ponad 2,5 miliarda. Niejednokrotnie problemy te prowadzą do wykluczenia – ostrzega.

Dzięki pracy specjalistów takich jak prof. Skarżyński i dzięki historiom osób takich jak Joanna Białasz, Światowy Dzień Słuchu staje się okazją nie tylko do edukacji i podnoszenia świadomości, ale także do świętowania postępów w leczeniu i wsparciu dla osób z niedosłuchem.

Więcej informacji o najnowszych możliwościach leczenia słuchu można znaleźć na naszej stronie https://whc.ifps.org.pl/.

 

Udostępnij