Przejdź do treści

Taksonomia, ESG i realizacja celów zrównoważonego rozwoju

ESG, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), to temat, który stał się nieodłącznym elementem życia i biznesu. Wraz z rosnącą świadomością społeczną i potrzebą zrównoważonego rozwoju, coraz więcej firm zaczyna zwracać uwagę na wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo. O tym, jak ważna jest ta kwestia dla przedsiębiorstw, mówili eksperci podczas IV Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023.

Monika Czokajło, Dyrektor Biura Ryzyka ESG w BGK, podkreśla, że w obliczu nadużyć związanych z zieloną transformacją i dużych wymogów regulacyjnych, taksonomia staje się kluczowa. To zbiór definicji, co rozumiemy przez projekty zrównoważone, który ma na celu umożliwienie mówienia tym samym językiem. Taksonomia nie narzuca obowiązków, lecz określa, co można nazwać zieloną transformacją. Jednocześnie Czokajło zwraca uwagę, że traktowanie raportowania jako obowiązku do odhaczenia nie pozwala na pełne zrozumienie skali wyzwań związanych z zrównoważonym rozwojem. Dlatego w BGK postawiono na edukację, aby pomóc MŚP w zrozumieniu kwestii związanych z ESG.

Tomasz Wiśniewski, Koordynator Strategii ESG dla Rynku Kapitałowego, GPW, zwraca uwagę na perspektywę rynku kapitałowego. Największe spółki objęte są obowiązkami raportowania, a około 150-200 spółek bardzo dobrze to robi. Ważna jest też presja pasywna tworzona przez agencje ratingowe, które zbierają dane i dostarczają inwestorom. Wiśniewski podkreśla, że ważne jest właściwe odczytanie znaków czasu i odczytanie sytuacji w perspektywie korzyści dla obu stron. Liczba regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju wzrosła o 100 proc. w ciągu ostatnich 6 lat, co pozwala mieć nadzieję na powstanie ogólnych rozwiązań. GPW chce budować krajowy hub ESG z danymi, które będą uwzględniane przy udzielaniu kredytów.

Mateusz Kowalski, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, PKO Bank Polski, zwraca uwagę, że ESG to świat, w którym żyjemy i będziemy żyć. Wygra ten, kto zbuduje na tym trendzie przewagi konkurencyjne na rynku.

Tomasz Gackowski, prof. UW dr hab., Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu: Koncepcja zrównoważonego rozwoju i ESG dotyczy nie tylko sektora finansowego, ale także przemysłu i biznesu. W przypadku przedsiębiorstw ważne jest, aby działać w sposób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, ale również z myślą o przyszłych generacjach. W dzisiejszych czasach inwestorzy są coraz bardziej świadomi społecznej odpowiedzialności biznesu i poszukują firm, które angażują się w projekty zrównoważone. W związku z tym, przedsiębiorstwa, które nie będą uwzględniać ESG w swojej strategii, mogą napotkać na problemy z pozyskaniem finansowania lub partnerów biznesowych.

Bartek Czyczerski, Menedżer ds. polityki klimatycznej, ERCST: W kontekście walki ze zmianami klimatycznymi, ESG i zrównoważony rozwój stają się nie tylko wyzwaniem, ale także szansą na rozwój biznesu i przemysłu. Przedsiębiorstwa, które angażują się w projekty związane z energią odnawialną, ochroną środowiska czy społeczną odpowiedzialnością biznesu, mają szansę na pozyskanie nowych klientów, inwestorów oraz pozyskanie nowych źródeł finansowania.

Podsumowując, ESG i zrównoważony rozwój to nie tylko modne hasła, ale także koncepcje, które są coraz bardziej kluczowe dla biznesu i przemysłu. Właściwe wdrożenie polityk zrównoważonego rozwoju może przynieść korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla całego społeczeństwa. Taksonomia służy temu, aby wszyscy mówili tym samym językiem, a odpowiednie raportowanie i transparentność danych ESG pozwoli inwestorom na dokonywanie świadomych decyzji. W dzisiejszych czasach ESG i zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia wizerunku, ale także szansa na przyszłość.

Udostępnij