Przejdź do treści

UE wprowadzi zakaz greenwashingu

Parlament UE i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych przepisów zakazujących pseudoekologicznego marketingu (greenwashing). Celem nowych przepisów jest ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami i wsparcie w dokonywaniu lepszych wyborów zakupowych.

Co zostanie zakazane?

  • ogólne oświadczenia dotyczące ekologiczności, np. „przyjazne dla środowiska”, „naturalne”, „ulegające biodegradacji”, „neutralne dla klimatu” lub „ekologiczne”, bez dowodu na ekologiczność odpowiednią dla danego oświadczenia;
  • oparte na systemach kompensacji emisji twierdzenia, że produkt ma neutralny, ograniczony lub pozytywny wpływ na środowisko;
  • etykiety zrównoważonego rozwoju nieoparte na zatwierdzonych systemach certyfikacji lub ustanowione przez organy publiczne;
  • twierdzenia dotyczące trwałości pod względem czasu użytkowania lub intensywności użytkowania w normalnych warunkach, jeżeli nie zostały udowodnione;
  • zachęcanie konsumenta do wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak wkłady atramentowe do drukarek, wcześniej niż jest to absolutnie konieczne;
  • prezentowanie aktualizacji oprogramowania jako niezbędnych, nawet jeśli tylko zwiększają one funkcjonalność;
  • przedstawianie towarów jako nadających się do naprawy, gdy nie są.

Nowa zharmonizowana etykieta wyróżniająca produkty objęte przedłużoną gwarancją

Posłowie do PE skutecznie nalegali na zwiększenie widoczności informacji o gwarancji, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wszystkie towary korzystają z co najmniej dwuletniej gwarancji w UE. Komisja ma również za zadanie opracować nową etykietę dla producentów, którzy chcą podkreślić jakość swoich towarów poprzez bezpłatne przedłużenie okresu gwarancji.

Aby umowa tymczasowa stała się prawem, musi teraz uzyskać ostateczne zatwierdzenie zarówno od Parlamentu, jak i Rady. Głosowanie posłów do PE ma się odbyć w listopadzie. Kiedy dyrektywa wejdzie w życie, państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na włączenie nowych przepisów do swojego prawa.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/

Udostępnij