Przejdź do treści

B-corp

Co chcesz wiedzieć?

B-corp to certyfikacja przyznawana przez organizację pozarządową B Lab, oparta na szczegółowej weryfikacji sposobu funkcjonowania firmy w odniesieniu do otoczenia i wszystkich interesariuszy. Aby uzyskać certyfikat B, firmy muszą przejść rygorystyczny proces certyfikacji polegający na pomiarze całkowitego wpływu w obszarach: ład korporacyjny, pracownicy, społeczeństwo, wpływ na społeczności lokalne, środowisko naturalne, relacje z klientami i konsumentami.

1