Przejdź do treści

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Co chcesz wiedzieć?

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainaible Development Goals, SDGs) to plan naprawy świata przyjęty przez kraje członkowskie ONZ, który obejmuje kwestie klimatyczne, środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Zakłada m.in. dążenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zachowania różnorodności środowiskowej, zagwarantowania praw człowieka czy eliminacji ubóstwa

1