Przejdź do treści

GOZ

Co chcesz wiedzieć?

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) – koncepcja, która ma na celu racjonalne wykorzystywanie zasobów oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów m.in. przez zmniejszenie zużycia surowców, powstających odpadów i stworzenie zamkniętej pętli procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.

1