Przejdź do treści

ISSB Sustainability Reporting Standards

Co chcesz wiedzieć?

Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju ISSB to zestaw standardów  zaproponowanych przez International Sustainability Standard Board w celu zaspokojenia pilnej potrzeby kompleksowego globalnego punktu odniesienia dla raportowania zrównoważonego rozwoju firm.

1