Przejdź do treści

Carbon Footprint / Ślad węglowy

Co chcesz wiedzieć?

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów wyrażone w ekwiwalencie CO₂.

1