Przejdź do treści

Raport zintegrowany lub sprawozdanie zintegrowane

(ang. integrated report)

Co chcesz wiedzieć?

1