Przejdź do treści

Raport zintegrowany lub sprawozdanie zintegrowane

(ang. integrated report)

Co chcesz wiedzieć?

Sprawozdanie zintegrowane powinno być zwięzłym komunikatem prezentującym to, w jaki sposób strategia organizacji, model zarządzania, wyniki działalności i perspektywy na przyszłość, ujęte w kontekście środowiska zewnętrznego, prowadzą do tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim terminie.

Raport Zrównoważonego rozwoju to ogólny termin oznaczający raport przedsiębiorstwa zawierający informacje o jego osiągnięciach na wielu płaszczyznach zrównoważonego rozwoju, takich jak kwestie ekonomiczne, społeczne, dotyczące środowiska naturalnego i ładu korporacyjnego, w tym kwestie z zakresu praw człowieka.

1