Przejdź do treści

CSDDD (ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

Co chcesz wiedzieć?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937.

1