Przejdź do treści

ESRS

Co chcesz wiedzieć?

Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) Zgodnie z założeniami dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) firmy będą zobowiązane do przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju w znacznie szerszym zakresie, niż dzieje się to obecnie na podstawie dyrektywy NFRD (Non-financial Reporting Directive). Raportowanie będzie się odbywać według określonych, jednolitych standardów – ESRS (European Sustainability Reporting Standards). W raportach ESG firmy będą ujawniać trzy poziomy wskaźników: niezależne od sektora, specyficzne dla sektora oraz specyficzne dla danego podmiotu. 

1