Przejdź do treści

ISO 37001

Co chcesz wiedzieć?

ISO 37001 jest normą międzynarodową zawierającą wytyczne zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. ISO 37001 pomaga organizacjom zapobiegać korupcji, wprowadzać kulturę uczciwości i przejrzystości, minimalizować odpowiedzialność organizacji w przypadku podejrzenia jakiegokolwiek wykroczenia, poprzez wykazanie, że nie akceptuje ona przekupstwa i wdrożyła wszelkie możliwe środki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

1