Przejdź do treści

OPEX

(ang. operating expenditures, wydatki operacyjne)

Co chcesz wiedzieć?

To wydatki związane z utrzymaniem produktu, biznesu czy systemu (płace i wydatki bieżące – ang. overheads). W języku polskim używa się odpowiedników: wydatki na utrzymanie i nakłady (inwestycyjne).

1