Przejdź do treści

Marketing społecznie zaangażowany CRM

(ang. Cause Related Marketing)

Co chcesz wiedzieć?

To połączenie celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z celami społecznymi w ramach danego przedsięwzięcia. To połączenie biznesowych celów film z działaniami typowymi dla podmiotów non-profit, czyli rozwiązywaniem problemów społecznych. Przykładem może być przeznaczenie określonej części zysku na wybrany cel społeczny np. posiłek dla osób biednych.

1