Przejdź do treści

Minimalne Gwarancje

Co chcesz wiedzieć?

Minimalne gwarancje są nieodłączną częścią Taksonomii Unii Europejskiej. Celem minimalnych gwarancji jest zapobieganie oznaczaniu inwestycji jako zrównoważone, gdy wiązałyby się one z wywieraniem negatywnego wpływu w obszarach:praw człowieka, w tym praw pracowniczych (np. przeciwdziałanie takiemu zjawisku jak mobbing). praktyk korupcyjnych, niezgodności z przepisami podatkowymi i nieuczciwej konkurencji.

1